ANNONSE
Annonse
Nea Radio

Debatt:

Malvik Arbeiderparti støtter oppropet om å ta imot barn fra Moria-leiren

Hent flyktningebarn til Norge, skriver Malvik Arbeiderparti i et debattinnlegg. Foto: Arbeiderpartiet

Malvik kommune har tidligere vist at vi har god kompetanse på, og har lyktes godt med, bosetting og integrering av innvandrere og kvoteflyktninger i egen kommune, skriver Malvik Arbeiderparti i et debattinnlegg.

Nea Radio
Nea Radio

Publisert:

ANNONSE
Annonse

De siste ukene har det trygge samfunnet vi lever i blitt utfordret av koronaviruset og de konsekvensene denne pandemien får for oss alle. Malvik kommune sine innbyggere har i likhet med hele landet, deltatt godt i den dugnaden som har vært nødvendig for å trygge oss alle mot spredning av viruset. Nettopp i denne situasjonen mener vi i Malvik Arbeiderparti at det er nødvendig at vi også retter blikket utover og ser til de som ikke har de samme forutsetningene for beskyttelse som vi i trygge Malvik og Norge har.

Vår AUF-leder Kristine Holden viste i sitt leserinnlegg i Bladet og Adresseavisen for noen uker siden til de forholdene som barna i Moria-leiren på Lesvos lever og vokser opp under. Der lever det i dag 20.000 mennesker i dyp nød, av disse er det hele 7.500 barn. Disse menneskene er fedre og mødre som har sett sine barn bli drept. Det er barn som lever i sitt verste mareritt, og som håper de i det minste får se en ny morgen. 7.500 barn blir frarøvet en trygg oppvekst mens vi sitter og ser på. Forholdene og betingelsene i Moria-leiren har vært svært bekymringsfulle lenge. I snart fem år har organisasjoner, hjelpearbeidere og frivillige advart om at leveforholdene er skadelige, særlig for barna. Med koronapandemien på toppen av dette, er situasjonen nå blitt svært kritisk og det er bare spørsmål om tid før vi ser ytterligere dødsfall der. Barna er redde for om foreldre og syke familiemedlemmer overlever, og den lille helsehjelpen som finnes for dem i dag vil være fullstendig beslaglagt av koronatilfeller når viruset treffer leiren.

Ulike internasjonale organisasjoner, Europarådet og FN har i årevis betegnet situasjonen i Moria-leiren, vår verdensdels største flyktningeleir, som uverdig og katastrofal. Med trussel om koronasmitte hengende over, blir situasjonen tidsmessig svært prekær. Over 20.000 mennesker er stuet sammen i en leir laget for mindre enn 3.000 mennesker. Det gjør det umulig å holde avstand. En familie på fem-seks personer deler tre kvadratmeter. Naboen bor på andre siden av et ullteppe. Det er opp til 1.300 mennesker på én vask. Såpe er mangelvare. Varmtvann finnes ikke. Uansett hva man prøver på av smitteverntiltak er det umulig å hindre dette viruset i å spre seg i leiren, og det vil være eksplosivt når det skjer. Livsbetingelsene er så dårlige at de fleste i leiren er sårbare helsemessig. Det er allerede mange som hoster og harker etter en rå og fuktig vinter. Sykehuset på Lesvos har kun seks(!) plasser for intensivsykepleie, og det er ikke en gang nok for å dekke lokalbefolkningen. Utfallet av at smitten nå sprer seg i Moria må forventes å være katastrofal.

Det er for tiden ikke politisk enighet her i landet om hvordan Norge skal forholde seg til behovene hos menneskene som lever i Moria-leiren. Flere andre europeiske land har imidlertid tatt standpunkt, og land som Tyskland, Belgia, Bulgaria, Finland, Frankrike, Litauen, Kroatia, Irland, Portugal og Luxemburg ønsker nå å bidra til evakuering av 1.600 av de mest sårbare fra Moria. Tyskland og Luxemburg starter evakuering av sin andel allerede nå like etter påske.

Styret i Malvik Arbeiderparti støtter oppropet om at Norge skal bidra på å ta imot barn fra Moria. Malvik kommune har tidligere vist at vi har god kompetanse på, og har lyktes godt med, bosetting og integrering av innvandrere og kvoteflyktninger i egen kommune. Vi ønsker en drøfting i kommunestyret i Malvik der vi ser på muligheten for å ta imot en ekstra andel enslige mindreårige fra leirene i Hellas.

Kommuner over hele landet har sluttet seg til oppropet med krav om at Norge bidrar til evakuering av barna i flyktningeleiren. Om COVID-19 får spre seg i den overbefolkede leiren vil konsekvensene bli katastrofale. En trygg evakuering er nødvendig, og er mulig å få til uten ekstra risiko for folkehelsen i europeiske land. Dette er ikke først og fremst et spørsmål om politikk, men om solidaritet.

Akkurat nå er landet vårt i krise, men det betyr ikke at vi nå skal lukke øynene for andre i verden. Tvert imot. Tiden inne for at vi retter blikket utover til de mest sårbare i verden. Malvik Arbeiderparti mener disse barna fortjener en framtid. Vår solidaritet kjenner ingen landegrenser.

På vegne av Malvik Arbeiderparti

Kristine Holden og Turid Eidem Olsen

Nøkkelord

ANNONSE