ANNONSE
Annonse
Nea Radio

Høringsfrist 1. mai

Utfylling ved Hellstranda ute på høring

Nye Veier: Hellstranda ute på høring. Foto: Geir Olav Flåan

I forbindelse med utbygging av ny veilinje for E6 mellom Ranheim og Værnes søker Nye Veier om å utvide fyllingen ved Hellstranda.

Nea Radio
Nea Radio

Publisert:

ANNONSE
Annonse

Nye veier søker om utvidet tillatelse til utfylling i sjøen ved Hellstranda i Stjørdal, i forbindelse med byggingen av Nye E6 mellom Ranheim og Åsen.

Arbeider i sjø vil bestå av utfylling av rene masser (sprengstein fra tunnelarbeidene i Gevingåsen) langs Hellstranda. Omfanget av fyllingen er anslått å utgjøre et areal på ca. 50 000 m2. Det totale volumet med nye masser vil tilsvare ca. 165 000 m3.

Planlagt oppstart for Hellstranda er mai/juni 2020 med forventet ferdigstillelse i desember 2022.

Søknaden legges også ut til offentlig gjennomsyn i Frøya kommune og blir kunngjort i Adresseavisen og Bladet.

Eventuelle merknader og kommentarer til søknaden sendes til Fylkesmannen i Trøndelag, postboks 2600, 7734 Steinkjer eller til fmtlpost@fylkesmannen.no innen 1. mai 2020.

Nøkkelord

ANNONSE