ANNONSE
Annonse
Nea Radio

Krisetiltak:

Kommunalbanken styrkes for å hjelpe kommunene

Kommunalbankene styrkes. Foto: Fylkesmannen

Kommunalbanken styrkes med 750 millioner kroner for å kunne hjelpe kommunene. En rekke kommuner har nå økte utgifter på grunn av koronautbruddet.

Nea Radio
Nea Radio

Publisert:

ANNONSE
Annonse

De økonomiske konsekvensene for kommunesektoren etter virusutbruddet blir betydelig. På nåværende tidspunkt er det ikke mulig å tallfeste hvor store konsekvenser denne krisen vil få for kommunene.

En rekke kommuner har kortsiktige lån med lav rente, disse lånene er vanskelig å fornye med den usikkerheten som råder i finansmarkedet. Regjeringen har derfor foreslått å øke egenkapitalen i Kommunalbanken med 750 mill. kr. Det vil gjøre Kommunalbanken i stand til å refinansiere en betydelig del av kommunegjelden som forfaller mot sommeren.

Nøkkelord

ANNONSE