ANNONSE
Annonse
Nea Radio

- Nå er det pensjonistene og de uføre sin tur

Kirsti Hamre Nilsen er fylkestingsrepresentant for Pensjonistpartiet i Trøndelag. Foto: Pensjonistpartiet

Ved utgangen av 2017 var det ca. 950 000 personer som mottok alders og uførepensjon her i landet.

 -Det er på tide at lønnsoppgjøret også skal handle om den urettferdighet som landets pensjonister blir utsatt for ved de årlige pensjonistoppgjørene, skriver Pensjonistpartiet i Trøndelag.


Nea Radio
Nea Radio

Publisert:

ANNONSE
Annonse

Ved utgangen av 2017 var det ca. 950 000 personer som mottok alders og uførepensjon her i landet.- Det er på tide at lønnsoppgjøret også skal handle om den urettferdighet som landets pensjonister blir utsatt for ved de årlige pensjonistoppgjørene.
 Pensjonistene har gjennom mange år mistet kjøpekraft.
 Grunnet 0,75 prosent-regelen har alderspensjonistene fått en kjøpekrafts nedgang fem år på rad, skriver 
Pensjonistpartiet i Trøndelag i et leserinnlegg.

Stortingets intensjon var at pensjonene skulle reguleres med halvparten av lønnsveksten og halvparten av prisveksten. Regjeringen og Stortinget tenkte i forbindelse med innføringen av pensjonsreformen at pensjonistene skulle ha halvparten av den reallønnsveksten som lønnstakerne har.
 For at dette skal skje, må derimot reallønnsveksten være 1,5 prosent. 
Det har den ikke vært de siste seks årene. Og de siste fire årene har reallønnsveksten vært så lav at alderspensjonene reelt sett har gått ned når vi tar hensyn til prisstigningen. Hadde vi regulert alderspensjonene med gjennomsnittet av lønns- og prisvekst, slik Stortinget mente, ville pensjonen hatt en langt bedre utvikling de siste årene.

Pensjonistene må snart få tilbake forhandlingsretten på lik linje med arbeidstakerorganisasjonene.
 Pensjonistenes forhandlingsrett om regulering av folketrygdens grunnbeløp og pensjoner er erstattet av en drøftingsrett.
 Pensjonistene har totalt mistet innflytelse over resultatet.

Avkortningen på 0,75 prosent-regelen må fjernes. 
Pensjonister skal og må ha samme lønnsvekst som yrkesaktive. 
Det er også viktig at avkortningen av grunnpensjonen for gifte og samboere må fjernes helt.
Det er svært viktig at Pensjonistpartiet blir et sterkt parti etter Stortingsvalget 2021 med flere representanter på Stortinget.
 Det skal vi sannelig klare, skriver Pensjonistpartiet i Trøndelag i dette leserinnlegget.


Det er undertegnet av

Svein Otto Nilsen
 og Kirsti Hamre Nilsen
, begge fylkestingsrepresentanter for Pensjonistpartiet i Trøndelag

ANNONSE