ANNONSE
Annonse
Nea Radio

Interpellasjon fra Miljøpartiet De Grønne Malvik

Vil ha klimatiltak

Per Olav Bjørgum er leder for MDG Malvik. Foto: Anne Gundersen

I 2018 fikk Malvik kommune lagd et klimaregnskap. I 2019 erkjente kommunestyret med stort flertall at vi har en klimakrise.

Nea Radio
Nea Radio

Publisert:

ANNONSE
Annonse

Klimatiltak i Malvik

Vi har ønsket å lage et budsjett for klimagasser, men det har ikke vært tilgjengelig enkle maler for å gjøre det. Likevel er det en del klimatiltak innbakt i det ordinære penge-budsjettet.

Det er ulike meninger om hvilke mål vi må sette for reduksjon i klima-utslipp. FN’s klimapanel snakker om 40-50% reduksjon innen 2030. Regjeringen har sagt at de har ønsket å få EU med på 55% innen 2030. Danmark har målsatt 70%. Vi i MDG Malvik har målsatt 60% reduksjon til 2030. For at vi skal nå klima-målene, uansett hvilket nivå vi legger oss på, må dette planlegges. Vi må også starte gjennomføringen. F.eks hvis målsettingen er 50% på 10 år bør det da målsettes 5% pr.år.

Men for å ha sjanse til å gjennomføre det må vi også ha konkrete tiltak.

Disse tiltakene må ha virkning på alle 3 områder som dagens utslipp er fordelt på:

5%
Utslipp kommunens virksomhet (tonn co2e) 14 615 731
Utslipp annen virksomhet i området (tonn co2e) 46 655 2 333
Privat (tonn co2e) 129 827 6 491
SUM (tonn co2e) 191 097 9 555

Hvis vi målsetter 5% pr år må det bli en total reduksjon på ca 9555 tonn pr år, fordelt på 731 i kommunevirksomhet, 2333 i området og 6491 fra private. ( Noe som er 462 kg pr pers.)

I denne reduksjonen kan det være allerede vedtatte tiltak og nye forslag til tiltak som til sammen oppfyller målsettingen. Man må innse at det er kun utslipp i egen virksomhet som faktisk kan kontrolleres av kommuneadministrasjon, mens resterende må være i form av stimuli og evt. reguleringer. Informasjon kan være en viktig del.

Spørsmålet til ordfører er:

Kan vi be administrasjon sette opp forslag til konkret tiltak som kan gjennomføres i 2020 og som kan føre til reduksjon av klimagassutslipp pr år i den størrelse?

Forslag til vedtak:

Kommunestyret ber administrasjon om å legge frem en plan for tiltak som kan gjennomføres i 2020 og som kan føre til reduksjon av klimagassutslipp med 9500 tonn pr.år, hvorav 731 tonn på egen virksomhet er forpliktet, og resterende er forventet ut fra stimuli. Dette må gjøres med tanke på at en slik plan må bli en årlig foreteelse, og at det skal etter hvert inkorporeres både i det ordinære budsjett og et klimabudsjett.

Per Olav Bjørgum, 04.01.2020

Nøkkelord

ANNONSE