Annonse
Nea Radio

Ønsker utvetydig svar om kollektivtilbud

Foto: Anette Fossmo

Det nye rutetilbudet til ATB står ikke til forventningene, nå krever folket direktebussen tilbake

Nea Radio
Nea Radio

Publisert:

Annonse

Onsdagskveld ble det arrangert folkemøte på Hommelvik ungdomsskole med ATBs nye rutetilbud som hovedtema. Mange passasjerer og brukere av busstilbudet er nå misfornøyde og opplever utfordringer med den nye ordningen, konsekvensene blir at mange tyr til bilen i stedet for. Den beste løsningen på problemet ville være å få tilbake direktebussen som går fra Stjørdal, via Malvik og inn til Trondheim sentrum. Det er ønske om å få direktebussen tilbake som er motivasjonen bak folkemøtet, som ble arrangert av et engasjert team med Torunn Elena Myhr Olsen i spissen.

Saken fortsetter etter radiointervjuet

- Vi har invitert ATB, fylkeskommunen, politikere fra Stjørdal, Malvik og fylkestinget. Også bussbrukere fra Stjørdal og Malvik. Bakgrunnen for møte er at vi ønsker å få tilbake direktebussen mellom Stjørdal via Malvik til Trondheim. Blant de som skal holde innlegg hos oss i kveld finner vi representanter fra en hel rekke brukergrupper, som enten har fått et mye dårligere busstilbud, eller som ikke har noe busstilbud i det hele tatt, forteller Myhr Olsen.

ATB Invitert - trakk seg i siste sekund.

- Vi har spesielt invitert ATB hit, slik at de kan fortelle oss hva som kan gjøres på kort sikt, innenfor de økonomiske rammene som foreligger. De bekreftet forrige fredag at de skulle komme og holde en presentasjon og svare på våre spørsmål. Men i ettermiddag fikk vi telefon fra administrerende direktør, Janne Sollie, om at ingen kommer. Heller ikke Harald Storrønning. Deres begrunnelse var at hovedutvalget i transport i Trøndelag fylke hadde bedt om en tilbakemelding den 20.november fra Stjørdal og Malvik kommune, om hvordan de stilte seg til en direktebuss og hvilke behov de hadde. Sollie forklarte meg at hun forholdt seg til kommunene og at de derfor ikke hadde noe å gjøre på dette møtet, fortsetter Myhr Olsen.

- Vi er forøvrig veldig glad for at ordfører i Malvik, Trond Hoseth, kommer. Han har sagt ja til å sitte i panelet å holde et innlegg om hvordan kommunen stiller seg til dette. Så får det bli kommunen som tar imot vår beskjed og viderefører den til ATB, legger hun til.

Mange rammes

Under rushtiden er bussforbindelsene gode, da går det også direktebuss, noe som Myhr Olsen understreker at de er fornøyde med. Problemet ligger derimot i de som er avhengige av å reise utenfor rushtiden, som også er en stor gruppe. De rammes av utfordringer med ruteplanlegging og at reisetiden har blitt betydelig lengre enn det den var tidligere.

- De som blir spesielt rammet er de som har behov for å reise utenfor rushtiden. Det er mange eldre som har behov for å reise inn til Trondheim for avtaler på sykehuset for eksempel, også ungdom og studenter som har deltidsjobb i Trondheim. Folk som jobber skift har ikke mulighet til å bruke bussen, fordi det rett og slett tar for lang tid. Jobber man seinvakt for så å gå på tidligvakt, får man ikke den hvilen man trenger mellom skiftene. Også er det jo mennesker med psykiske eller fysiske utfordringer som har problemer med å orientere seg på knutepunktene. Et av innleggene som vil bli holdt her i kveld er fra et idrettslag i Malvik som har mistet trenere, fordi trenerne bor i Trondheim, og bruker nå for stor del av fritiden sin til at de kan fortsette å være trenere, sier Myhr Olsen.

Handler om å ikke lengre ha et busstilbud

Hun forteller at hun synes det er paradoksalt at ATB velger å ikke stille på kveldens møte, da de er til for brukerne av bussen, men likevel ikke ønsker å høre hva de som bruker bussen har å si.

- Knutepunktene er for uoversiktlig. En ting er at det er et knutepunkt, men at man aldri klarer å orientere seg når man kommer til knutepunktet. Vi har til og med snakket med bussjåfører som ikke vet hvor de skal stoppe når de kommer til knutepunktet. Da kan man heller ikke forvente at barn eller folk med utfordringer skal klare å ta det på sparket. Å endre reisevaner eller endringer i ruter skal man kunne forvente at folk venner seg til, men her handler det om ei bussrute som har gått i mange år, og en forventning om gode bussforbindelser som har eksistert. Det er ikke snakk om å endre bussvaner, det er snakk om å ikke lengre ha et busstilbud, presiserer hun.

Når det kommer til hva de ønsker å få ut av møtet, er svaret klart:

- Vi håper det vil gi et utvetydig svar på spørsmålet om hvilket kollektivtilbud vi trenger når det gjelder strekningen Stjørdal – Malvik – Trondheim. Så tydelig at verken fylkeskommune eller ATB kan overse det, avslutter hun.

Nøkkelord