ANNONSE
Annonse
Nea Radio

Tester varslingsanlegg

Foto: DSB

Klokka 12 i dag vil Sivilforsvaret teste varslingsanlegg i byer og tettsteder over hele landet.

Nea Radio
Nea Radio

Publisert:

ANNONSE
Annonse

Sivilforsvaret skal i dag teste varslingsanlegg i byer og tettsteder over hele landet. Klokka 12 går signalet "VIKTIG MELDING – LYTT PÅ RADIO" etterfulgt av ei nasjonal melding på radio.

Slike varslingsprøver gjennomføres to ganger i året, andre onsdag i januar og andre onsdag i juni, skriver Sivilforsvaret i ei pressemelding.

Akutt fare

Sivilforsvaret har sireneanlegg (tyfoner) for varsling av befolkninga ved akutt fare. I fredstid kan slik varsling være aktuelt ved gassutslipp fra industri eller dambrudd i vannmagasin. I krig kan varslingsanleggene brukes ved fare for flyangrep.

Rundt om i landet er det plassert rundt 1.250 varslingsanlegg, de fleste i byer og tettsteder. Signalene skal kunne høres av over halvparten av befolkninga.

Tilfluktsrom

I Norge er det om lag 20.000 tilfluktsrom, med plass til rundt 2,5 millioner mennesker. Tilfluktsrom er plassert i områder der en forventer at behovet er størst.

Offentlege tilfluktsrom er bygd for å kunne gi vern for allmennheten, ved at de som måtte være i nærheten kan søke vern i en beredskapssituasjon. Det er kommunene som eier og vedlikeholder offentlege tilfluktsrom.

Sivilforsvaret i Nord-Trøndelag har seks innsatsgrupper. Foto: Sivilforsvaret

Sivilforsvaret i Sør-Trøndelag har ni innsatsgrupper. Foto: Sivilforsvaret

ANNONSE