ANNONSE
Annonse
Nea Radio

Se til Trøndelag:

Vil ha flere trøndere i statlige styrer og utvalg

SKJEVFORDELING: 42 av 74 styreledere i statlige selskaper har bostedsadresse i Stor-Oslo. Nå vil Lars Tvete (bildet) og Trøndelag Høyre ha flere trøndere med. Foto: Trøndelag Høyre

42 av 74 styreledere i statlige selskaper har bostedsadresse i Stor-Oslo. Det samme gjelder 183 av 412 styremedlemmer. Nå har Høyres Lars Tvete fått fylkestingets enstemmige støtte for å opprette en database over trønderske kandidater til statlige styrer og utvalg.

Nea Radio
Nea Radio

Publisert:

ANNONSE
Annonse

- Denne skjevfordelingen kan påvirke perspektiver og kunnskap og dermed beslutninger. Det er naturlig at byer som huser store kunnskapsmiljøer er overrepresentert, men en slik stor skjevhet er uheldig, påpeker Lars Tvete.

- I hele Trøndelag har vi mange ressurspersoner innen akademia, næringsliv, offentlige virksomheter og i andre miljø som kan bidra godt i offentlige utvalg eller bedriftsstyrer i statlige selskaper. Problemet er at de ofte ikke er synlige for de som finner og oppnevner disse medlemmene. Trøndelag fylke bør derfor gjøre jobben lettere for de som oppnevner styrer og utvalg ved å organisere en database som samler, presenterer og organiserer en oversikt over alle aktuelle ressurspersoner i Trøndelag, fortsetter Tvete som fikk fylkestingets enstemmige støtte for initiativet.

Også Høyres gruppeleder Pål Sæther Eiden støtter entusiastisk opp om initiativet.

- Høyre er det fremste næringspartiet, og dette er viktig ikke minst for arbeidsplassene. Det er viktig at vi ser hele Trøndelag når denne ressursdatabasen skal etableres. Dyktige folk finner vi i alle deler av fylket.
Jeg er glad for at statsminister Erna Solberg har tatt initiativet til å rette opp den skjeve rekrutteringen til styrer og utvalg. Jeg har en melding til henne. Se til Trøndelag!

Nøkkelord

ANNONSE