ANNONSE
Annonse
Nea Radio

- Ja til sjølstyre, nei til tvang

Selbu videregående skole (arkivfoto) Foto: Andreas Reitan

Selbu Arbeiderparti sier nei til tvang og ja til regionalt og lokalt sjølstyre i videregående skole.

Nea Radio
Nea Radio

Publisert:

ANNONSE
Annonse

Regjeringa står samlet når de sier de vil innføre fritt, karakterbasert skolevalg i videregående skole over hele landet. Dette til tross for at Kristelig Folkeparti sier de egentlig ønsker å beholde dagens ordning der fylkeskommunen som skoleeier kan velge struktur og inntaksordning sjøl.

21. august sendte regjeringa ei lovendring ut på høring som innebærer at det blir slutt på at fylkeskommunene kan velge inntaksmodell til videregående skole. For å få gjennomført lovendringa, trenger Høyre, Venstre og FrP støtte fra regjeringskollega KrF. Det får de.

Selbu Arbeiderparti stiller seg sterkt kritisk til de foreslåtte endringene. Vi mener at dagens ordning gir en helt annen fleksibilitet og mulighet til lokal tilpasning. Folkevalgte i fylkene gjør ulike vurderinger tilpasset lokale forhold. Vi mener dette fortsatt skal være en frihet den enkelte skoleeier skal ha. På den måten tar de ansvar for kompetansepolitikken som fylkeskommunen er tildelt gjennom regionreformen.
Regionalt sjølstyre vil i mange tilfeller også gi fylkene best mulighet for å opprettholde en desentralisert skolestruktur og slik sett utnytte den bygningsmassen man allerede har etablert. Dessuten er det grunn til å spørre hva som vil skje med samarbeidet videregående skoler i fylket har etablert med lokalt arbeids- og næringsliv.

Arbeiderpartiets politikk har vært at lokale folkevalgte skal bestemme skolestruktur og inntaksmodell, både på fylkes- og kommunenivå. Regjeringa vil tilsynelatende tvinge alle fylkeskommuner til å innføre fritt skolevalg. I denne omgang innføres dette i videregående opplæring. Konsekvensen kan bli at elever ikke får plass på en skole i sitt nærmiljø. Framtida for tusenvis av trøndersk ungdom som skal søke på videregående skole, blir usikker. Og eksistensgrunnlaget til flere av de videregående skolene i Trøndelag vil bli truet. Dette gjelder også Selbu videregående skole. Selbu Arbeiderparti sier nei til tvang og ja til regionalt og lokalt sjølstyre.

For styret i Selbu Arbeiderparti
Tanja Fuglem, leder

ANNONSE