ANNONSE
Annonse
Nea Radio

Jubileumsårbok for Historielagene i Malvik

Foto: Anette Fossmo

Historielagene i Malvik lanserte den 20 årgangen av Årboken

Nea Radio
Nea Radio

Publisert:

ANNONSE
Annonse

Mandagskveld lanserte historielagene i Malvik årets Årbok. Årbok 2019 er den 20 årgangen i rekken og derfor jubileumsutgave. I forbindelse med utgivelsen inviterte de inn til lansering på Malvik bibliotek, hvor de presenterte boken og snakket litt om artiklene den inneholder. Redaktører for boken Odd Bjørkli og Joralf Halgunset forteller om hvordan det har vært å jobbe med denne utgivelsen.

Saken fortsetter etter radiointervjuet

- Det har vært slik som det pleier å være med en relativt rolig og kontrollert start, så blir det litt hektisk i siste fase, forteller Joralf Halgunset.

- Det hender seg at vi oppfordrer folk til å skrive, så viser det seg at vi ikke får plass til alt, og det er en vond situasjon. Men som redaktører må vi også håndtere dette og kanskje utsette noe vi ikke har fått plass til, legger han til.

Historier fra hele Malvik

Årboken er resultatet av et samarbeid mellom de 3 historielagene i Malvik; Hommelviks venner, Mostadmark Jernverks venner og Malvik historielag. I 20 år har de laget Årbok sammen med et mål om å prøve og dele historier fra alle deler av Malvik.

- Det har i alle utgavene vært et mål for oss i redaksjonskomiteen å sørge for at det er noe stoff og noen artikler fra alle grendelagene og delene av kommunen Malvik. Det tror jeg vi har fått til i år også, det er med stoff som både har tilknytning til ytre Malvik, Hommelvik, Mostadmarka og Muruvik, sier Odd Bjørkli.

- Det er artikler fra alt! Det er noe fra gammelt av som en artikkel som går helt tilbake til bronsealder og det er stoff om ting som skjedde på 70/80 – tallet. Så vi har et rimelig bra spenn sånn sett, fortsetter Bjørkli.

Ulovlig plattdans tatt på kornet

Årboka har også et brett spenn i form av historier, det fortelles om alt fra Mostadmark Jernverk til bygdeoriginaler og Villsau. I tillegg beholder de årbokas format slik de alltid har og i tradisjon tro er det Magnar Fossbakken som står for forsiden.

- Vi holder oss til A5 format som ikke er stive permer, men limt i ryggen. Det er på fremsiden en tegning, og på alle 20 utgaver gitt ut, er det sammen mannen som har tegnet dem. Han heter Magnar Fossbakken og bor i Hommelvik. Dette har vi holdt på og føler det er en verdi for boka vår, forklarer Bjørkli.

- Magnar Fossbakken sin strek har sammenheng med en hendelse under krigen. Det var en plattdans ved området rundt Ivermoen og det var jo ikke tillatt med fester under krigen. Men folk samlet seg likevel og hadde satt ut en vakt nede ved veien, i tilfelle det dukket opp noen tyskere. Også ble det alarmert om at det kom tyskere, når folket hørte dette tok de beina fatt og sprang til skogs hele gjengen. Og spellemannen han sprang hjem. Og dette har da Fossbakken tatt på kornet, avslutter Halgunset.

Nøkkelord

ANNONSE