ANNONSE
Annonse
Nea Radio

– Ingen anledning å åpne Gauldalsløypa kommende vinter

Elvestuen har svart på spørsmål fra Greni

Heidi Greni Foto: Per Magne Moan

- Når vedtaket om snøscooterløyper er opphevet, eksisterer det ikke lenger noe vedtak om snøscooterløype, skriver klima- og miljøminister Ola Elvestuen i sitt svar.

Nea Radio
Nea Radio

Publisert:

Sist oppdatert: 29.09.2019 kl 16:59

ANNONSE
Annonse

Stortingsrepresentant Heidi Greni (SP) sa hun ville ta opp saken til statsråden da det ble kjent at Fylkesmannen i Trøndelag hadde opphevet Holtålen kommunestyre sitt vedtak om etablering av Gauldalsløypa.

Greni stilte spørsmål til kommunal og moderniseringsministeren, mens det er klima og miljøminister Ola Elvestuen som har svart.

Forslag til midlertidig løsning

Greni spurte statsråden om det i slike tilfeller er fornuftig at man må legge ned næringsvirksomheten for et helt år, eller er dette tilfeller hvor det kommunale selvstyret burde veid tyngre og løsninger som skisserte ovenfor ville vært en løsning som ivaretar begge parter?

Hun skriver videre at nå har fylkesmannen i Trøndelag sin behandling av saken medført at scooterløypa stenges kommende vinter i påvente av kartlegging av friluftsliv og ornitologiske konsekvenser. Følgene av det medfører at det lokale næringsdrivende ikke får drevet sin virksomhet i vinter. Nevnte sak er ment som et eksempel på saker hvor kommunestyrets vedtak overprøves av fylkesmannen.

Greni skisserer at en løsning kan være dispensasjon for kommende vinter med pålegg om å gjennomføre utredningene i mars neste år, for så å eventuelt gjennomføre endringer før vinteren året etterpå, slik kunne man ivaretatt lokale prioriteringer og næringsvirksomheten tilknyttet denne løypa.

Saken fortsetter under bildet

Ola Elvestuen Foto: Per Magne Moan

Ingen mulighet

– Regelverket gir verken fylkesmannen eller andre myndighet til å gi midlertidig dispensasjon til snøscooterløype, slik Greni foreslår, svarer Elvestuen.

Han skriver videre i sitt svar at i tilfelle der kommunen har brutt loven eller gått utenfor de rammene som loven setter, handler det imidlertid ikke om utøving av skjønn, men om riktig anvendelse av regelverket. Fylkesmannen vil ha både rett og plikt til å oppheve vedtak som lider av feil som etter forvaltningsloven medfører at de er ugyldige.

Les spørsmålet fra Greni og svaret fra Elvestuen her.

Nøkkelord

ANNONSE