ANNONSE
Annonse
Nea Radio

Knallsommer for reiselivet i Trøndelag

Stiklestad er et av mange populære reisemål i Trøndelag. Foto: Espen Storhaug


Flere nordmenn og utenlandske gjester ferierer i Trøndelag.

Nea Radio
Nea Radio

Publisert:

ANNONSE
Annonse

Trøndelag hadde i juli en økning på 6,8 prosent kommersielle overnattinger, det tilsvarer en økning på 28 742 gjestedøgn sammenlignet med juli 2018. Økningen kom både fra nordmenn (7,3 prosent) og utenlandske gjester (5,3 prosent). Juli var ikke like sterkt påvirket av den store andelen sesongcamping (campingvogn på fast leiekontrakt) som resten av året. Korrigert for denne typen overnatting har regionen en økning på 7 prosent. Totalt antall kommersielle gjestedøgn i juli er på 452 935.

Nordmenn og tyskere

I Trøndelag står nordmenn for det største volumet i kommersielle overnattinger. Tyskland er det største utenlandske marked i Trøndelag, mens USA vokser mest som marked.
Størst prosentvis vekst hadde Orkdalregionen (+17,4 prosent, Innherred (+12,7 prosent), Namdalen (11,3 prosent) og Trondheim (+11 prosent) sammenlignet med juli måned 2018.

Airbnb øker

Tall fra Airbnb viser at det også her øker mye. I juli ble det solgt 36 698 romdøgn (totalt antall solgte soverom), med en omsetning på nesten 15 millioner. Trondheim, Værnes-regionen og Fosen hadde flest solgte romdøgn. Sterkest prosentvis økning ser man i Orkdalsregionen, Hitra/Frøya og i Værnesregionen.

De positive tallene er et resultat av mange års målrettet arbeid mot både det norske og internasjonale publikum. Dette hadde ikke vært mulig uten samhandling i regionen og et sterk og engasjert trøndersk felleskap med destinasjonsselskapene og opplevelsesnæring.

Kursjustering

- Trøndelag Reiseliv har justert kursen i løpet av de siste årene for å ruste næringen ytterligere for å møte fremtidens utfordringer og løfte Trøndelag. Kursendringen baserer seg på globale trender som påvirker opplevelsesbransjen sterkt, sier Petra Sestak, reiselivssjef for Trøndelag.

I hele Norge øker samlede kommersielle overnattinger i juli med 4,5 prosent. Norske gjestedøgn øker med 3,2 prosent, utenlandske gjestedøgn øker med 7,1 prosent.

Så langt i år registrerer Trøndelag en økning på 1,2 prosent i samlede kommersielle gjestedøgn. Korrigerer vi for sesongcamping (campingvogn på fast leiekontrakt) er økningen på hele 7,5 prosent totalt for hotell-, hytte og camping overnattinger.
Ser vi på tall fra Airbnb-utleie så er det solgt 149 000 romdøgn mellom januar og juli 2019. Det er en økning på 28,9 prosent sammenlignet med samme periode i fjor. Totale leieinntekter utgjør totalt 63 millioner kroner i perioden frem til og med juli i år.

Kilde: Airbnb (Capia AS)

Nøkkelord

ANNONSE