ANNONSE
Annonse
Nea Radio

Svak økning i sykefraværet i Trøndelag

Svak økning i sykefraværet i Trøndelag Foto: Marit Langseth

Sykefraværet i Trøndelag var på 5,9 prosent ved utgangen av andre kvartal i 2019. Dette er litt høyere enn på samme tid i fjor.

Nea Radio
Nea Radio

Publisert:

ANNONSE
Annonse

Det legemeldte sykefraværet var på 5,0 prosent andre kvartal i år, mot 4,9 prosent i samme periode i fjor. Med det egenmeldte sykefraværet på 0,9 prosent blir det totale sykefraværet i Trøndelag 5,9 prosent i andre kvartal 2019. (Heretter omtaler vi kun det legemeldte sykefraværet).

Økning i sykefravær blant kvinner

Det legemeldte sykefraværet er på 6,8 prosent blant kvinner og 3,6 prosent blant menn.
— Det er et internasjonal trekk ved sykefraværet at kvinner har betydelig høyere sykefravær enn menn, og dette har mange forklaringsfaktorer. Graviditet forklarer om lag 40 prosent av forskjellen i aldergruppen 20-39 år. Studier viser at sykefraværet øker for både menn og kvinner i småbarnsperioden, ca 20 prosent for menn og 50 prosent for kvinner, sier direktør i NAV Trøndelag, Bente Wold Wigum. 
De nye tallene viser at det er en økning i sykefraværet både blant menn og kvinner. Økning blant kvinner er på 4 prosent, mens det for menn øker med 2,6 prosent.
– Det betyr at differansen i fraværet øker og det er urovekkende. De siste årene ser vi også at det i Trøndelag har vært en spesielt stor økning blant kvinner i aldergruppa 20-24 år, sier Wigum.

Sykefraværet fortsatt høyt i helse- og sosialtjenester

Sykefraværet i 2. kvartal er høyest innenfor helse og sosialtjenester (7,4 prosent) og transport og lagring (5,6 prosent), mens det er lavest innenfor informasjon og kommunikasjon 2,7 prosent og faglig, vitenskapelig og teknisk tjenesteyting 3,1 prosent.
På landsbasis er sykefraværet fortsatt klart høyest i kommunal forvaltning (7,1 prosent) deretter følger privat og offentlig næringsvirksomhet (4,5 prosent) og statlig forvaltning (4,4 prosent).

Ny IA-avtale - innsats spisses mot utvalgte bransjer

Like før nyttår ble en ny IA-avtale for perioden 2019-2022 signert. Ett av målene er at sykefraværsprosenten skal reduseres med 10 prosent sammenlignet med årsgjennomsnittet for 2018. Nå spisses innsatsen mot sju utvalgte næringer som har hatt høyt sykefravær over lang tid: Sykehus, Sykehjem, Barnehager, Leverandørindustrien til olje- og gassnæringen, Næringsmiddelindustri, Rutebuss og persontrafikk og bygg- og anleggsvirksomhet.
– Vi ser nå på hvilke bedrifter vi skal gi ekstra oppmerksom i Trøndelag. Vi vil invitere oss inn i enkelte bedrifter med høyt sykefravær og gi et tilbud om samarbeid, sier Wigum.

Stor variasjon i kommunene - varierer fra 3,2 til 9 prosent

Det er stor variasjon i sykefraværet mellom kommunene i Trøndelag. Fosnes har i 2. kvartal det høyest sykefravær med 9 prosent, fulgt av Bjugn med 6,6 prosent. Lavest er sykefraværet har Lierne med 3,2 prosent.

Sykefravær i de fem største kommunene (antall sysselsatte):
Trondheim: 4,6 %
Stjørdal: 5,6 %
Steinkjer: 5,9 %
Melhus: 5,6 %
Levanger: 4,9 %

ANNONSE