ANNONSE
Annonse
Nea Radio

– Hemmelighold og desinformasjon

Forsidebilde: Illustrasjonsfoto av en snøscooterled i Sverige. 

Leserbrev fra Naturvernforbundet, som ikke fikk se brevet med spørsmål som Holtålen Snøskuterklubb hadde sendt til lokale listetopper.

Nea Radio
Nea Radio

Publisert:

Sist oppdatert: 04.09.2019 kl 02:22

ANNONSE
Annonse

Leserbrev:

Normalt er det grei skuring å få tilgang til dokumenter som medier refererer fra, og som brukes for å påvirke offentlig i valgkamptider. Da Naturvernforbundet ba om å få se brevet med spørsmål som Holtålen Snøskuterklubb hadde sendt til lokale listetopper, var det imidlertid stopp.

Vi fikk avslag fra klubben, fra politikere, fra Retten m fl. Ingen refererte heller til at et «bilde» av brevet lå bak betalingsmur. Men hvorfor så hemmelig?

Misvisende brev

Noen hadde begrenset sans for hemmeligholdet, og sørget for at innholdet ble tilgjengelig også for oss. Det mest slående er hvordan skuterklubben ikke stoler på at politikerne svarer «riktig», uten at de først fores med særdeles selektive argumenter. At klubben skullebalansere med motforestillinger er kanskje mye forlangt. Men derfra til å presentere direkte misvisende informasjon? Mer kunne vært nevnt, her ett eksempel.

«Statens naturoppsyn (SNO), samt Klima- og Miljødirektoratets egne undersøkelser viser atetablering av nye løyper er gått veldig bra, uten de ulemper mange spådde ville komme. Så langt viser det seg at rekreasjonsløypene reduserer den ulovlige kjøringen utenfor løypene, bidrar til å øke muligheten for selvjustis og sikrer bedre myndighetskontroll av kjøringen».
Spørsmålet er bare: Hvilke «egne undersøkelser» er det klubben viser til, i Miljødirektoratets og SNOs regi?

Svarer er at verken Miljødirektoratet eller SNO har gjort undersøkelser som kan oppsummeres på denne måten. Det er det snøskuterbransjen som har gjort, noe som ble avdekket for to år siden. 3. okt det året kom en overraskende pressemelding fra Norsk Telegrambyrå.

«Gode erfaringer med skuterløyper.»

«Etter to sesonger med lovlige løyper har myndighetene noe erfaring med bruken av disse. Tilbakemeldingene fra både politiet og SNO - som i stor grad driver med oppsyn og kontroll i løypene - er utelukkende positive. De melder om positive erfaringer og svært lite ulovlig kjøring. Det er omtrent ikke observert spor utenfor løypene». (Utdrag).

Men dette representerer en sjelden flause fra NTBs side. De lot seg forlede av stoff de hentet fra Snøskuterimportørenes Forening og Snøscooterklubbenes Fellesråd, men uten å oppgi kilder. Da SNO ble gjort oppmerksom på meldingen, ga de tydelig beskjed om at det ikke var grunnlag for måten de var brukt på. NTB sendte da ut en ny melding.
«Statens naturoppsyn har ikke evaluert de nye snøscooterløypene».
«Snøscooterklubbenes Fellesråd og Snøscooterimportørenes Forening meldte tidligere denne uka at nye snøscooterløyper ikke har ført til mer uvettig kjøring. Statens naturoppsyn (SNO) presiserer imidlertid at de ikke har evaluert ordningen i hele landet, kun i Åsnes kommune i Hedmark. Der ser ordningen ut til å ha fungert godt, ifølge oppsynet.» (Utdrag.)

Her er altså det brede, generelle perspektivet i «undersøkelsene» skrumpet inn til ett eksempel.

Det opprinnelige innholdet står fortsatt på Snøscooterimportørenes Forening sin hjemmeside, og det lever videre i beste velgående på internett. Og altså i utspill fra snøskuterklubber. I Holtålens tilfelle assistert direkte av Snøscooterklubbenes Fellesråd, ifølge klubben selv.
Det går an å plukke eksempler der det meldes om bedring etter at lovlige løyper ble etablert. Men eksemplene på det motsatte er mange flere. «Overhodet ingen negative tilbakemeldinger» er kort sagt en ellevill overdrivelse. Og som alle vet: Det som formelt registreres av ulovlig kjøring er kun toppen av et isfjell.

Ulovlig kjøring er et kjempeproblem

Vi har overhodet ikke noe grunnlag for å si at listetoppenes svar påvirkes av snøskuterklubbens villedende framstilling. Men kanskje bør både de og andre interesserte søke utfyllende informasjon? Hvis man f eks søker «snøskuter ulovlig kjøring» på nettet, får man raskt et mindre glanset inntrykk av tilstanden i kongeriket, i kommuner både med og uten lovlige snøskuterløyper. Et raskt blikk på de første 20 - 30 av de 23 000 oppslagene som dukker opp holder lenge for å nyansere «de utelukkende positive tilbakemeldingene» som snøskuterbransjen viser til.

Christian Børs Lind,
rådgiver i Naturvernforbundet

Nøkkelord

ANNONSE