ANNONSE
Annonse
Nea Radio

Stabil ledighet i Trøndelag

Bente Wold Wigum, direktør i NAV Trøndelag.

I august var 4 777 helt arbeidsledige i Trøndelag. Det er 1,9 prosent av arbeidsstyrken og en nedgang på 2 prosent fra samme periode i fjor.

Nea Radio
Nea Radio

Publisert:

ANNONSE
Annonse

Av disse er 2 265 kvinner og 2 512 menn. 29 prosent av de ledige har innvandrerbakgrunn. Til sammen 1 362 personer.

Flere ledige unge menn

Det er en nedgang i arbeidsledigheten i alle aldersgrupper bortsett fra 19 år og under. Denne gruppen har økt med 23 prosent sammenlignet med august i fjor. Det er nå totalt 194 personer under 19 år i Trøndelag som er helt arbeidsledig. Økningen er størst blant unge menn.

- Det er gledelig å se at arbeidsledigheten holder seg stabilt lav, slik den har gjort i flere år nå. Men vi skulle helst sett at gruppen arbeidsledige under 19 år ikke er så stor som den er nå. Dette er ungdom som verken er i skole eller i andre tiltak, men som har meldt seg arbeidsledig hos NAV. Og det er viktig at de kommer seg ut i arbeidslivet så raskt som mulig, sier direktør i NAV Trøndelag, Bente Wold Wigum.

Færre langtidsledige

I tillegg til at det er lav arbeidsledighet i fylket er det stadig færre som går lenge arbeidsledig. Andel langtidsledige er 22,4 prosent av alle ledige og er redusert med 10,9 prosent sammenlignet med august i fjor.
Andelen som er arbeidsledig i 78 uker eller mer går ned 26 prosent. - Den positive trenden i varighet er aller størst hos menn, påpeker Wigum.

Flere helsearbeidere i jobb

- Når vi sammenligner arbeidsmarkedstall fra august i fjor med august i år, ser vi at ledigheten synker mest i yrkesgruppene ingeniør- og IKT-fag (-33 prosent), helse, pleie og omsorg (-22 prosent) og kontorarbeid (-21 prosent). Yrkesgruppen hvor ledigheten øker mest er undervisning med 26 prosent.
Helse, pleie og omsorg er en bransje som vi vet sliter med rekrutteringen, spesielt ute i distriktene. For å bremse denne utviklingen må det jobbes aktivt med rekruttering og forebyggende tiltak slik at ansatte kan stå lengre i jobben. Og sammenligner vi tall for august fra i fjor til i år, ser det ut til at det jobbes godt med dette, sier Wigum.

Fortsatt mangel i bygg og anlegg

Yrkesgruppene som har flest arbeidsledige i antall personer er butikk- og salgsarbeid med 660 helt ledige. Deretter følger serviceyrker med 489 ledige og bygg og anlegg med 410 ledige.
Bygg- og anleggsbransjen står overfor en formidabel utfordring i å rekruttere tilstrekkelig arbeidskraft i årene som kommer. Nye Veier-prosjektet alene krever tusen personer med sine utbyggingsprosjekt som starter allerede nå i høst. Og i tillegg er det stor byggeaktivitet i andre prosjekter hos små og store entreprenører i fylket.- På sikt er det snakk om 4-5 000 nye stillinger bare i Trøndelag, påpeker Wigum.

Mange ledige stillinger

Så langt i år er det lyst ut 26 900 stillinger i Trøndelag. I august var det registrert 2 392 nye ledige stillinger i fylket. Hittil i år er det lyst ut flest stillinger innenfor helse, pleie og omsorg; 5.200 stillinger. Deretter følger bygg og anlegg med 4 250 stillinger og ingeniør og IKT med 2 300 stillinger.

God på formidling

- NAV skal bidra til å opprettholde høy sysselsetting ved å kartlegge muligheter og kvalifisere arbeidssøkere til disse jobbene, og så langt i år er Trøndelag et av fylkene i landet med flest formidlinger.
Fra januar til juni har vi 1 570 formidlinger, det vil si personer som har kommet seg ut i jobb ved hjelp fra NAV. Det er en økning fra samme periode i fjor og andelen innvandrere som har kommet ut i jobb har økt fra 25 til 28 prosent, informerer Wigum.
Tett og tidlig oppfølging, og at vi kommer raskt i gang er en suksessfaktor for å få flere ut i arbeid, legger hun til.

Lavest ledighet i Høylandet

Ledigheten er under 2 prosent i 33 av fylkets 48 kommuner. Kommunen med lavest ledighet er Høylandet med 0,6 prosent. Tydal og Åfjord har 0,9 prosent. Kommunene med høyest ledighet er Verran med 3,2 prosent og Frøya med 3,0 prosent. 

Kommuneoversikt, arbeidsledighet i august:

Trondheim: 2,0 prosent
Steinkjer: 2,5 prosent
Namsos: 1,7 prosent
Stjørdal: 1,9 prosent
Orkdal: 2,0 prosent
Levanger: 2,3 prosent

Nøkkelord

ANNONSE