ANNONSE
Annonse
Nea Radio

Samisk kulturminnevandring

Funn av en bengjømme eller offersted på hele 900 moh. Foto: Marthe Rønning Græsli/Nea Radio

Eldste daterte funnplasser i Skarddøra stammer fra Vikingtiden.

Nea Radio
Nea Radio

Publisert:

Sist oppdatert: 22.08.2019 kl 12:42

ANNONSE
Annonse

Det var Aajege – Samisk språk og kultursenter på Røros som arrangerte kulturminnevandringen denne dagen. Prosjektleder Mattis Danielsen og Thomas Ole Andersen fra Aajege tok de godt og vel 30 oppmøtte gjennom en interessant dag med samisk historie og kultur i fjellområdene i Skarddøra.

Bakgrunn

Funnstedene som ble presentert for gruppa ble oppdaget gjennom et prosjekt i regi av Rørosmuseet og Saemien Sitje i perioden 2012-2014. Det ble da gjort undersøkelser i høyere terreng enn det var gjort tidligere. Bakgrunnen for å lete akkurat her var vissheten om at tregrensa var høyere tilbake i tid, og at det da kunne være et naturlig sted for eldre bosetting. Det ble i prosjektet avdekket ca 150 nye samiske kulturminner og det høyeste på hele 900 moh.

Saken fortsetter under bildene

Prosjektleder Mattis Danielsen forteller om funnplassene i Skarddøra. Foto: Marthe Rønning Græsli/Nea Radio

Mattis Danielsen forteller om en typisk sørsamisk boplass. Foto: Marthe Rønning Græsli/Nea Radio

Ildsted, datert til Vikingtiden, som opprinnelig ble brukt i lavvo eller gamme. Foto: Marthe Rønning Græsli/Nea Radio

Boplasser

Funnstedene er i hovedsak eldre sørsamiske boplasser. Typiske funn ved en boplass kan være funn av ildsted, en vannkilde, bengjømme (for deponering av ben fra rein) og ulike oppbevaringsplasser bygd av for eksempel steinheller.

For et utrent øye er det nærmest umulig å finne boplasser i den tidsperioden disse funnene er datert. Kulturminnene er datert med C14 datering, som er en mye brukt metode for å datere slike eller lignende funn.

Funn fra Vikingtiden

Det eldste funnet i området er et ildsted datert til år 768 – 869, altså Vikingtiden. Vikingtiden strakk seg fra ca. år 790 til ca. 1060, og det er i denne tidsepoken anslått at befolkningen i hele Norge var på 80.000.

I samme område finnes et annet ildsted, datert til hundre år senere, en bengjømme eller offersted datert til 1700-tallet og et ildsted datert til 1500-tallet. Opprinnelig har ildstedene vært brukt inne i lavvoer eller gammer.

Automatisk fredet

Alle samiske kulturminner som ble presentert er datert til før 1917 og dermed automatisk fredet. Andre kulturminner fra ulike tidsperioder er også automatisk fredet. Dette betyr at det må vises aktsomhet og varsomhet dersom man oppsøker eller finner et kulturminne. Det kan anbefales å sjekke Kulturminnesøk – her finnes oversikt over alle registrerte kulturminner i hele Norge.

Nøkkelord

ANNONSE