Annonse
Nea Radio

Steinkjer får Landsskytterstevnet 2023

STEINKJER får arrangere Landsskytterstevnet i 2023. Foto: LS2018

Steinkjer får arrangere Landsskytterstevnet i 2023. Det ble avgjort på Skyttertinget i Evje torsdag formiddag.

Nea Radio
Nea Radio

Publisert:

Annonse

Steinkjer ble altså Steinkjer som trakk det lengste strå da Skyttertinget skulle avgjøre hvem som får arrangere Landsskytterstevnet i 2023.

Det var tre kandidater, alle trøndere, og alle med erfaring fra tidligere mesterskap.

Til slutt var det Steinkjer som ble foretrukket, og Steinkjer slo dermed ut fjorårets arrangør Stjørdal og den andre sterke trønderske kandidaten, Oppdal.

Avgjørelsen var i tråd med Norges Skytterstyres innstilling til vedtak:

- Steinkjer ved skytterlagene Forr, Kvam og Steinkjer tildeles Landsskytterstevnet for 2023.

Steinkjer med mest erfaring

- Alle tre søkere har erfaring fra å arrangere LS tidligere. Oppdal har arrangert tre ganger i perioden 1993 – 2013, Steinkjer ti ganger i perioden 1906 – 2007, og Stjørdal en gang i 2018. Alle arrangører har en relativt sentrumsnær hovedarena med avstand hhv. ca. 2 km for Steinkjer og Oppdal, mens avstanden er ca. 7 km i Stjørdal, het det i innstillinga til Skyttertinget.

Oppdal tilbyr det mest kompakte stevnet med utgangspunkt for alle skytinger fra hovedarenaen, mens grovfelt i Størdal og Steinkjer vil være lokalisert utenfor hovedarena. I Oppdal foregår innledende skytinger i Stang og felthurtig fra samme arena som de innledende skytinger, noe som krever mindre tid og ressurser for å rigge om til finaleskytingen.

Stjørdal er den av søkerne som sist har arrangert LS, noe som gir størst effekt når det kommer til gjenbruk av arenaer, infrastruktur og kompetanse, het det i innstillinga til Skyttertinget.

Steinkjer med "mest innholdsrike søknad"

- Av de tre søkerne har Steinkjer levert den mest innholdsrike søknaden, og viser gjennom det at de har motivasjon og ønsker å videreføre den lange tradisjonen med Steinkjer som vertskap for Landsskytterstevnet.

For skytterfamilier er kort avstand mellom skyttercamp og hovedarena gunstig slik at familiemedlemmer uavhengig av hverandre kan gå/sykle til og fra. Dette er mulig i Steinkjer og Oppdal, mens det i Stjørdal må påregnes transport, het det i innstillinga til Skyttertinget.

I søknaden fra Steinkjer har arrangøren ønsket å arrangere LS23 primært fra 27. Juli – 3. august, subsidiært 3. - 11. august.

Fra Landsskytterstevnet 2018 i Stjørdal, som hadde omlag 18.000 besøkende, inkludert skytterne, deres familier, presse og publikum for øvrig. Foto: Anne Gundersen