ANNONSE
Annonse
Nea Radio

– Dette kan gå på bekostning av elever

Krever evaluering: Anja Ristad (SV) vil at tolærersystemet skal evalueres før det blir erklært en suksess. Foto: Anne Gundersen

SVs Anja Ristad reagerer på at den nye formen for spesialundervisning i Stjørdal erklæres som en suksess før den er evaluert.

Nea Radio
Nea Radio

Publisert:

Sist oppdatert: 31.05.2019 kl 16:06

ANNONSE
Annonse

– Ordningen med tolærersystemet er et forsøk som har blitt erklært en suksess før det har blitt evaluert på noen som helst måte, sier leder for Stjørdal SV, Anja Ristad, som sikter til måten man nå organiserer spesialundervisningen på Halsen ungdomsskole. Hun vil gjerne se resultatene svart på hvitt før ordningen taes videre i kommunens skoler.

– Før var det slik at når man så at eleven ikke helt fulgte skolens planer, så ble man oppmeldt til PPT. Der kom man med en tilrådning og rektor fattet et enkeltvedtak som var tilpasset den enkelte eleven. Hun forklarer at hver enkelt elev ble vurdert etter om de trengte å være alene med lærer, hadde behov for å kunne jobbe i gruppe, eller sammen med klassen.

– Det som skjer nå er at man må være i klassen uansett hvilke behov man måtte ha og det kan ha både positive og negative sider.

Saken fortsetter under lydklippet

Foto: Anne Gundersen

Ikke bare kritisk

Ristad har forståelse for at det kan oppleves stigmatiserende å bli tatt ut av klassen for spesialundervisning.

– Det er en av grunnene til at vi ikke er kritiske til hele forsøket. Det er supert å være sammen med klassen din, men dersom du sitter der og ikke får til det de andre får til, så kan du oppleve et sterkt utenforskap, mener hun.

– Det er travelt og hektisk i et klasserom og de som evner å vise at de trenger hjelp, de får det gjerne først. Det er ikke sikkert at det er elevene med spesielle behov som da mottar den hjelpen som egentlig er ment på dem.

Begrepslæring

Ristad mener at det er bra med tolærersystem i mange tilfeller.

- Men for noen elever er det helt klart best å være i gruppe. Det skjer mye i et klasserom og det kan være vanskelig å konsentrere seg. Da kan man forsvinne i mengden. Hun understreker også at denne ordningen bare gjelder norsk, matte og engelsk.

– Mange har behov for begrepslæring, de trenger å lære hva ord og begreper faktisk betyr i for eksempel KRLE, samfunnsfag og naturfag. Dette faller helt bort med tolærersystemet, fordi alle ressursene havner på de tre nevnte fagene.

Omveltninger

De andre skolene i Stjørdal skal med i den nye ordningen fra høsten.

– Det er viktig at både ansatte, elever og foreldre får si sitt om erfaringene de har gjort seg. Det er enorme omveltninger som blir gjort og med et pennestrøk har vi faktisk fjernet elevenes mulighet for å være alene med lærer. Det kan hende at dette går på bekostning av noen. Og så lenge det gjør det, må vi evaluere for å se om dette er den riktige veien å gå eller ikke, mener Anja Ristad.

Nøkkelord

ANNONSE