ANNONSE
Annonse
Nea Radio

Trøndelag fylke må ansette folk med hull i cv-en

FYLKESTINGET: Pål Sæther Eiden fremmer forslag i det kommende fylkestinget. Foto: Høyre

Målet må være at fem prosent av alle ansettelser i Trøndelag fylke skal gå til søkere med hull i CV-en, sier Høyres fylkesordførerkandidat Pål Sæther Eiden. I juni fremmer han forslag om dette i fylkestinget.

Nea Radio
Nea Radio

Publisert:

ANNONSE
Annonse

En av fem nordmenn i arbeidsfør alder står utenfor arbeidslivet. Mange med nedsatt funksjonsevne og hull i CV-en sliter med å få jobb. Ofte er private arbeidsgivere flinkere til å tenke utenfor boksen, til å se de mulighetene som ligger i den enkelte, enn det offentlige arbeidsgivere er, påpeker Pål Sæther Eiden.

I det offentlige er utgangspunktet alltid at den beste skal ansettes, systemet er mer strikt og hierarkisk, og resultatene viser at det offentlige ikke er gode nok til å inkludere folk med hull i CV-en eller nedsatt funksjonsevne. Det kan også ofte dreie seg om kultur. Det er kanskje lettere å ansette en intern man kjenner og som man er trygg på passer inn.

Regjeringen har som mål at fem prosent av alle ansettelser i staten skal gå til søkere med hull i CV-en, forteller statssekretær Guro Angell Gimse i Arbeids- og Sosialdepartementet. Hun er også blant Høyres fylkestingskanddater ved det kommende valget.
Målsetningen om fem prosent gjelder kun staten, men inkluderingsdugnaden gjelder all offentlig og privat virksomhet. At flere nå ønsker å gå foran med en konkret målsetning er utrolig viktig, sier Guro Angell Gimse. Derfor er dette er en ambisjon også Trøndelag fylke bør ha.

Aktuelle tiltak kan være:

Plikt til å innkalle minst en søker med hull i CV-en til intervju
Traineeprogram
Samarbeid med NAV om å finne egnede søkere med hull i CV-en
At søkere med hull i CV-en skal ansettes hvis de er tilnærmet likt kvalifisert (moderat kvotering)
Årlig rapportering fra fylkeskommunale enheter som viser måloppnåelse og tiltak
Gjennomgang av ansettelsesrutiner med henblikk på å fjerne hindringer mot ansettelse av folk med hull i CV-en

Å ansette folk med hull i CV-dreier seg både om å gi alle en reell mulighet i arbeidslivet og om å sikre tilstrekkelig med godt kvalifisert arbeidskraft i fremtiden. En eldre befolkning og lavere fødselstall vil være en utfordring for det norske samfunnet. Å gi muligheter til flere av de som i dag står utenfor arbeidslivet vil være den beste løsning på de utfordringene det gir oss, avslutter Pål Sæther Eiden, som oppfordrer trønderske kommuner til å bli med på inkluderingsdugnaden.

Dette spørsmålet stilles fylkesordføreren:

Hvor mange ansettelser har Trøndelag fylkeskommune i løpet av ett år?
Hvordan mener fylkesordføreren Trøndelag fylke kan bidra i inkluderingsdugnaden som regjeringen har igangsatt?

Her er Høyres forslag til vedtak:

Fylkestinget har som mål at minst fem prosent av alle ansettelser i fylkeskommunen skal gå til søkere med hull i CV-en. Fylkesrådmannen bes legge frem en sak som viser hvordan vi kan nå dette målet, hvordan fylket vil bidra i regjeringens inkluderingsdugnad, og hvordan det skal rapporteres på målsetningen.

Nøkkelord

ANNONSE