ANNONSE
Annonse
Nea Radio

Regionreformen svekker frivilligheten?

REGIONREFORMEN: – Frivilligheten kan bli taperen i konkurranse med lovpålagte oppgaver i trange fylkesbudsjett, sier Stian Slotterøy Johnsen, generalsekretær i Frivillighet Norge. Foto: Nyebilder.no

Frivillighet Norge frykter at finansieringa av norsk frivillighet vil svekkes når Norgeskartet endres fra 2020. 19 fylker blir til 11, og fylkene skal få nye oppgaver og bli enda tydeligere som en regional utviklingsaktør. Regjeringen har samtidig signalisert at statlige tilskuddsordninger flyttes til fylkene.

Nea Radio
Nea Radio

Publisert:

ANNONSE
Annonse

Frivillighet Norge frykter at finanseringen av norsk frivillighet vil svekkes som et resultat av kommunereformen.

– Mange av våre medlemmer har uttrykt bekymring for finansieringen fremover. Pengepotten til frivillighet kan krympe når to fylker blir til ett. Frivilligheten kan bli taperen i konkurranse med lovpålagte oppgaver i trange fylkesbudsjetter, sier Stian Slotterøy Johnsen, generalsekretær i Frivillighet Norge.

Statlige tilskuddsordninger flyttes til fylkene

Som del av reformen har en ekspertgruppe anbefalt at flere statlige tilskuddsordninger til frivillighet flyttes til fylkene. Regjeringen har ikke sagt hvilke tilskuddsordninger den vil flytte. Frivillighet Norgemener alle nasjonale tilskuddsordninger må bevares.

– De nasjonale sekretariatene i organisasjonene kan få mindre å si. Det kan svekke lokal aktivitet, fordi sekretariatene skaffer penger ved å skrive søknader, rapportere og sikre økonomistyring, forklarer Slotterøy Johnsen.

Kartlegging av fylkenes samarbeid med frivilligheten

Frivillighet Norge har kartlagt fylkeskommunenes samarbeid med frivillige organisasjoner og lanserer 8. mai 2019 en rapport på bakgrunn av dette.

Undersøkelsene viser at det er stor variasjon i hvordan fylkene jobber med frivillighet, og at det i hovedsak ikke er etablert formelle samarbeidsstrukturer mellom fylkeskommunene og frivilligheten.

– Når fylkeskommunene skal få nye oppgaver, blant annet innenfor folkehelse, blir samarbeidet med frivillig sektor enda viktigere. Ikke minst har frivillige organisasjoner en viktig rolle i å skape lokalsamfunn med bolyst og blilyst. For å legge til rette for dette bør fylkeskommunene styrke sitt arbeid med, og sin kunnskap om frivillig sektor, sier Slotterøy Johnsen.

Behov for fylkeskommunal frivillighetspolitikk

Frivillighet Norge anbefaler alle fylkeskommune å vedta en frivillighetspolitikk. Slik samler man det strategiske arbeidet med frivillighet og skaper gode og tydelige rammer for samarbeidet mellom frivillige organisasjoner og fylkeskommunen.

– Få fylker har formelle samarbeidsstrukturer med bredden av frivilligheten. Vi oppfordrer fylkeskommunene til å utvikle en frivillighetspolitikk, anerkjenne frivillighet som eget fagområde og å etablere dialog og samarbeid med bredden av frivillige organisasjoner, sier Slotterøy Johnsen.

Frivillighet Norges anbefalinger til fylkene:

Utvikle en frivillighetspolitikk for fylket.
Anerkjenn frivillighet som eget fagområde.
Etabler dialog og samarbeid med bredden av frivillige organisasjoner.
Støtt frivilligheten med økonomi og kompetanse.
Gi rom til frivilligheten: Tilby egnede lokaler til aktivitet.
Støtt utviklingen av frivillighetspolitikk i kommunene.
Gjør det lett å være frivillig og drive frivillig organisasjon.
Bidra til synliggjøring og rekruttering til frivillige organisasjoner.

ANNONSE