ANNONSE
Annonse
Nea Radio

Parole for minstepensjonistene?

PAROLE: Svein Otto Nilsen fra Trøndelag Pensjonistparti etterlyser en egen 1. mai-parole for minstepensjonister. Foto: Pensjonistpartiet

- Hvorfor har man ikke egen parole for minstepensjonistene 1. mai, spør Svein Otto Nilsen, fylkestingsrepresentant for Pensjonistpartiet i Trøndelag.

Nea Radio
Nea Radio

Publisert:

ANNONSE
Annonse

- En viktig sak, skriver Svein Otto Nilsen (Pensjonistpartiet) i dette leserinnlegget:

Nær ni av ti minstepensjonister er kvinner

Hvorfor har man ikke egen parole for minstepensjonistene 1. mai.
Selv om likestillingen har kommet langt, får dagens pensjonister utbetalt sin pensjon basert på hva de tjente før. 
Dermed er kjønnsroller fra flere tiår tilbake med på å skape forskjeller den dag i dag. 
Det er tragisk at man ikke har klart å rette opp pensjonsrettighetene på alle disse årene, men kjører på samme opplegg som diskriminerer det arbeid som kvinnen har gjort når de bygde opp landet.


Likhet, frihet og retten til ikke å bli diskriminert, er grunnleggende prinsipper i norsk og
 internasjonal rett. 
Til tross for dette ser vi store forskjeller når det gjelder hva kvinner
får utbetalt i pensjon i forhold til menn.


Tradisjonelle kjønnsrollemønstre

Årsaken er at kvinner historisk sett har innrettet seg i forhold til at ekteskap var kilden
til forsørgelse - mannen stod for pengeforsørgelsen, mens kvinnen tok seg av
omsorgsforsørgelsen.
Slik er det ikke lenger, og kvinner som i god tro innrettet seg
etter tradisjonelle kjønnsrollemønstre ender ofte som pensjonstapere.

Minstepensjonister

Det er for tiden om lag 930.000 alderspensjonister i Norge, et tall som ifølge NAVs prognoser vil passere 1 million i 2021. 
Totalt er det vel
160.000 personer som er klassifisert som minstepensjonister, herav om lag 140 000 av disse er kvinner.
Det er flere satser for minstepensjon. 
For enslige utgjør minstepensjonen nå ca 190 000 kroner i året. 
For gifte og samboende der begge er minstepensjonister utgjør minstepensjon ca 170 000 kroner. 
Dette er beløp som er så lave at man nå snakker om fattigdomsproblematikk.

Kvinner tjener mindre

Fortsatt er det slik at kvinner i gjennomsnitt tjener mindre enn menn, noe som ofte blir forklart med ulike yrkesvalg og at kvinner oftere jobber deltid. 
Dermed får de også lavere pensjonsopptjening. 
Kvinner lever også lenger enn menn og trenger derfor minst like høy pensjon. 
Å bli enke med kun en pensjon (attpåtil minstepensjon) – kan ende opp i en tøff økonomisk hverdag.
Tiden er nå inne for å løfte pensjonen kraftig opp slik at det er mulig å leve av trygden.

Svein Otto Nilsen

Fylkestingsrepresentant for Pensjonistpartiet i Trøndelag

Nøkkelord

ANNONSE