ANNONSE
Annonse
Nea Radio

Stenger Gauldalsløypa til påske

Illustrasjonsfoto

Snøscootertrafikken må vike på grunn av flytting av tamrein.

Nea Radio
Nea Radio

Publisert:

ANNONSE
Annonse

Holtålen kommune skriver på sine nettsider tirsdag ettermiddag at påska er så sen i år at den kolliderer med flytting av rein.

– Det planlegges reinflytting inn i Gauldalsløypas områder 12. eller 13. april. Reinen vil da oppholde seg i området noen dager, slik at vi finner det mest formålstjenlig å stenge løypa for sesongen fra det tidspunktet reinen kommer, skriver Holtålen kommune og oppfordrer samtidig at ingen må planlegge rekreasjonstur langs denne løypa fra og med palmehelga.

Også Tydal sitt løypenett i samme område vil bli stengt samtidig.

Stengingen er hjemlet i forskrift om rekreasjonsløyper med snøscooter, Holtålen datert 14/6-2018 § 2:

«Kommunen skal stenge deler av løypenettet dersom Reindriftsdistriktet ber om dette av hensyn til reindrifta, slike tiltak skal være tidsbegrensa».

Kjøring til og fra hytter/setre med dispensasjon kan gjennomføres som tidligere år, heter det i informasjonen fra kommunen.

Nøkkelord

ANNONSE