ANNONSE
Annonse
Nea Radio

Meldeplikt til EU? Det går ikke an!

Morten Harper, førstekandidat for Stjørdal SV. Foto: Privat

- EUs meldepliktdirektiv betyr at kommuner, fylker og nasjonale myndigheter skal sende reguleringer av tjenestevirksomhet til forhåndsgodkjenning hos ESA, EUs forlengede arm. Det er sensur av lokaldemokratiet, skriver Morten Harper, førstekandidat for Stjørdal SV i dette leserbrevet.

Nea Radio
Nea Radio

Publisert:

ANNONSE
Annonse

Leserbrev fra Morten Harper, førstekandidat for Stjørdal SV:

Utrolig nok har Solberg-regjeringen omfavnet meldeplikten. Regjeringen ber om forhåndssensur fra overvåkingsorganet ESA, EUs forlengede arm i Brussel, før vedtak om nye tjenestereguleringer i land og kommuner. Hvis ESA vender tommelen ned, skal reguleringen ikke vedtas. Dette er en dypt udemokratisk ordning.

Meldepliktdirektivet er en oppfølging av EUs omstridte tjenestedirektiv, og skal sørge for en enda friere flyt av tjenester. EU-kommisjonen mener det er for mange lokale og nasjonale reguleringer som hindrer den frie konkurranse. Direktivet gjelder også for EØS-avtalen, men Norge kan avvise nye EU-regler med vetoretten.

Det nye direktivet er fortsatt til behandling i EU, og har møtt sterke protester fra organisasjoner, kommuner og borgermestere over hele Europa. Bystyret i Amsterdam sier i en uttalelse at direktivforslaget «skader på alvorlig vis selvstendigheten til lokale styringsorganer og utgjør derfor en trussel mot lokaldemokratiet».

Pålegget om meldeplikt vil slå inn på mange områder. For eksempel: Et kommunestyre ser at småbutikkene forsvinner. Derfor vil det innføre en reguleringsbestemmelse som begrenser størrelsen på nye kjøpesentre. ESA setter foten ned fordi dette er en ulovlig «kvantitativ begrensning». Eller at kommunen vil stille strengere bemanningskrav til private omsorgstjenester for å sikre kvaliteten og bedre arbeidsforholdene. ESA kan avvise regelverket som brudd på konkurransereglene.

Hva vis en kommune vil sette maksimumspriser for strøm levert til innbyggere med dårlig råd? Det kan ESA vurdere som et ulovlig krav overfor strømselskapene, som ikke skal pålegges minimums- eller maksimumspriser.

Allerede griper EU-regler og overvåkingsorganet ESA inn i smått og stort i kommunehverdagen. Ifølge en rapport fra By- og regionforskningsinstituttet NIBR gjør EU-lovgivning og -politikk seg gjeldende i halvparten av sakene kommunestyrene behandler (NIBR-rapport 2018:13). Meldepliktdirektivet vil gjøre det lokale handlingsrommet enda mindre. Det er både byråkratisk og udemokratisk. Det går ganske enkelt ikke an!

Nøkkelord

ANNONSE