ANNONSE
Annonse
Nea Radio

Nye krav fra Statens Vegvesen fører til færre sykkelritt

Foto: Ola Dragmyrhaug

Arrangørene av flere sykkelritt klarer ikke å følge opp de nye kravene til kursing av trafikkvakter og arrangement blir avlyst og lagt ned.

Nea Radio
Nea Radio

Publisert:

Sist oppdatert: 24.05.2018 kl 11:29

ANNONSE
Annonse

Pilegrimsrittet, Trysilrittet, An-Magrittet, Røros Challenge og Rørosrittet føyer seg inn i en stadig lengre lista av sykkelritt som ikke blir arrangert denne sommeren. Mange oppgir de nye reglene om skolering av trafikkvakter som grunn til at de ikke lenger makter å arrangere rittene.

Stortinget ba regjeringen innen utgangen av 2016, i samarbeid med sykkelorganisasjonene, sørge for et regelverk som gir arrangører av sykkelritt muligheten til å benytte mobile vakter til å bistå i trafikkreguleringen i gjennomføringen av ritt. Dette resulterte i regler som krever at ansvarlige for trafikkavvikling må gjennomgå et 9,5 timers kurs.

Avlyser og legger ned

Flere arrangører som Nea Radio har snakket med opplyser at dette blir for omfattende å gjennomføre. An-Magrittet på Røros valgte å avlyse årets utgave da de så det som umulig å gjennomføre de nye kravene.

– Å arrangere An-Magrittet innebærer et behov for ca. 30 vakter. Å skaffe til veie disse 30 er en utfordring i seg selv, og nå kreves i tillegg et eget kurs, hvor løypevakter uten ansvar for trafikkregulering må gjennomføre et kurs på 1t og 40 min. For vakter med ansvar for trafikkregulering er varigheten 9 t og 30 min. Begge kategorier er nødvendig for gjennomføring av rittet, sier Opp av Sofaen AS, som står bak rittet.

– I tillegg til å skaffe frivillige, innebærer dette betydelige økte kostnader. Vi betaler de frivillige kr. 100,- pr. time og må også betale for kursene, sier rittarrangøren.

Pilegrimsrittet fra Stugudalen til Selbu velger like godt å legge ned rittet. I tillegg til sviktende deltagelse så legger også de til grunn de nye reglene som årsak.

Noen forsøker

Øyungen Rundt derimot, velger å prøve til også i år. De har derfor sendt flere fra arrangørstaben på kurs for å tilfredsstille myndighetenes krav. – I og med at Øyungen Rundt er en del av Hessdalstrippelen så forsøker vi i år også, sier Morten Ingebrigtsvoll fra Hessdalen IL som arrangerer rittet. Også han mener de nye reglene er for omfattende og strenge:

Morten IngebrigtsvolD fra Øyungen Rundt mener de nye reglene er for strenge.

Norges Cykleforbund har vært med i prosessen rundt utarbeidelsen av de nye reglene i form av at de har vært høringsinstans. Kommunikasjonssjef i forbundet, Per Erik Mæhlum sier det er for tidlig å konkludere ennå, men han har vært svært spent på reaksjonene på de nye reglene. Han sier forbundet vil være en av aktørene når reglene skal revideres etter sesongen:

Kommunikasjonssjef i Norges Cykleforbund Per Erik Mæhlum mener det er i tidligste laget å evaluere de nye reglene.

- Regjeringen ønsker å legge bedre til rette for sykkelritt i Norge. Derfor vil vi nå å endre regelverket, slik at sykkelritt skal kunne arrangeres på en mer effektiv og trafikksikker måte. Blant annet skal det bli mulig å benytte sivile vakter på motorsykkel under sykkelrittene, sa samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen i juni 2016.

Saken fortsetter under bildet

Foto: Per Magne Moan

Seniorrådgiver i Statens Vegvesen og Vegdirektoratet, Anne Lise Lehne, sier hun har registrert at enkelte er frustrerte over de nye reglene.

– Det arrangeres over 500 sykkelritt i året i Norge - de fleste av disse på trafikkerte veier, så vi mener opplæringskravene er med på å fremme trafikksikkerhet, sier hun.

Seniorrådgiver Anne Lise Lehn i Statens Vegvesen og Vegdirektoratet har registrert frustrasjon i forbindelse med de nye reglene

Nøkkelord

ANNONSE