Annonse
Nea Radio

Gjelda per innbygger i Holtålen dobbelt som høy landsgjennomsnittet

Grafen viser nettogjeld per innbygger 2006-2014 i Holtålen.

Nettogjelda per innbygger er størst i Holtålen og nærmer seg 100.000 kroner. Dette er bortimot dobbelt så høyt som landsgjennomsnittet.

Nea Radio
Nea Radio

Publisert:

Annonse

Nettogjelda per innbygger er størst i Holtålen og nærmer seg 100.000 kroner. Dette er bortimot dobbelt så høyt som landsgjennomsnittet.

Det viser tall Statistisk sentralbyrå har laget basert på KOSTRA-tall.

Kommunegjelda fordelt per innbyggere er på 94 219 kroner i Holtålen.

I Røros er gjelda 76 882 kroner per innbygger, i Tydal 73 453 kroner og Selbu 54 893 kroner per innbygger.

I gjennomsnitt hadde nordmenn i 2014 vel 54 000 kroner hver i kommunal gjeld.

Tabellene nedenfor viser hvordan gjelda per innbygger har utviklet seg de siste åtte åra.