Notiser

Ny pensjonsløsning for offentlig ansatte

Publisert: 18.10.2018 kl 13:13

Arbeids- og sosialdepartementet sender på høring forslag til ny pensjonsordning for ansatte i offentlig sektor. Lovforslaget inneholder også overgangsregler fra dagens pensjonsordning til ny ordning.

Høringen er en oppfølging av avtalen som ble inngått 3. mars 2018 mellom Arbeids- og sosial­departementet, LO, Unio, YS, Akademikerne, KS og Spekter om en ny tjenestepensjon for ansatte i offentlig sektor.

– Den brede tilslutningen pensjonsavtalen har fått blant offentlig ansatte viser at den pensjonsløsningen som nå sendes på høring er sterkt ønsket både av offentlig ansatte og deres organisasjoner, sier arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie.

Den nye pensjonsløsningen gjør det mulig å kompensere for effekten av levealders­justeringen ved å stå lenger i jobb. Offentlig ansatte får et godt pensjonsnivå framover når levealderen øker. Det blir også lettere å bytte jobb mellom offentlig og privat sektor uten å tape pensjon.

Den nye alderspensjonen kan tas ut fleksibelt fra 62 år og fritt kombineres med arbeid for alle som er født i 1963 eller senere.

Høringsfristen er 9. januar 2019.

Får flyttet møte til fjellregionen

Publisert: 17.10.2018 kl 10:56

To ganger i året blir ledelsen i Kulturminnefondet innkalt til styringsdialog og møte med ledelsen i Klima- og miljødepartementet. Møtene har alltid foregått i departementets lokaler i Oslo. Nå blir det forandring på dette.

– Jeg har ofte undret meg over at disse møtene alltid måtte foregå i Oslo, forteller Simen Bjørgen i Kulturminnefondet.

Han påsto at slike møter også kan gå for seg i vår region, som nylig har fått dokumentert ei nasjonal særstilling på kulturminnefeltet gjennom en evalueringsrapport fra NIBR.

Etter invitasjon fra Kulturminnefondet vil neste halvårsmøte bli arrangert i vårt område. Mandag og tirsdag neste uke møter Kulturminnefondet med styreleder og nestleder, sammen med hele ledergruppen, ledelsen i departementet på Os og Røros.

Kulturminnefondet rapporterer på oppdragene som er gitt i 2018, og en drøfter resultater og måloppnåelse den siste perioden. På høstmøtet legges også rammer for neste år, da både tildelingsbrev og statsbudsjett er faste tema.

På programmet står besøk hos ordfører Runa Finborud i Os kommune. Hun vil orientere om arbeidet med kulturminner i Os og verdensarvområdet. Det blir befaringer hos private eiere som har gjennomført prosjekter i Os kommune. Direktør Odd Sletten og ordfører i Røros Hans Vintervold vil også delta.

Ber om full gjennomgang av Tolga-saken

Publisert: 16.10.2018 kl 23:40

Regjeringa ber om en helhetlig gjennomgang av alle deler av den såkalte Tolga-saken. – Vi skal komme til bunns i hva som har skjedd, slik at vi kan unngå at noe slikt skjer igjen, sier kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland.

De siste ukene har VG skrevet om tre brødre fra Tolga kommune, som fikk vite at de har stått i kommunens register over psykisk utviklingshemmede siden 2012 og 2013. Dette har gitt kommunen ekstra inntekter gjennom inntektssystemet. Nye tester viser at to av brødrene ikke har denne diagnosen. Brødrene ble satt under vergemål i fjor. Alle de tre brødrene har nå fått opphevet sine vergemål.

– Dette er en alvorlig sak. Det offentlige er til for innbyggerne, og vi er avhengige av at innbyggerne har tillit til systemet. Når slike saker kommer opp, er det vår jobb å gå gjennom hva som har skjedd på en grundig og skikkelig måte, sier Mæland.

Lundemo på topp

Publisert: 16.10.2018 kl 22:48

Eva Lundemo ble i går kveld enstemmig valgt til Malvik Høyres ordførerkandidat foran kommunevalget i 2019. Lundemo har vært gruppeleder for Høyre siden valget i 2015. Resten av Malvik Høyres liste foran kommunevalget velges på nominasjonsmøtet den 22. november, skriver nominasjonskomiteen i ei pressemelding.

Uttak av moskus

Publisert: 16.10.2018 kl 18:45

Fylkesmennene i Oppland, Møre og Romsdal og Trøndelag mener det må tas ut rundt 20 moskus på Dovrefjell. Målet er er at uttaket skal redusere konflikten mellom mennesker og moskus, bedre sykdomsutfordringene hos moskus, og bedre kjønns- og aldersstrukturen i bestanden. Det går fram i en felles tilrådning som nå er sendt Miljødirektoratet.
Sist vinter var det minst 244 moskus på Dovefjell. Målet i forvaltningsplanen er at antall dyr ikke bør overstige 200 vinterdyr.

Fiskedød i Homla

Publisert: 16.10.2018 kl 18:43

Fylkesmannen i Trøndelag har fått melding om fiskedød i nedre del av Homla i Malvik kommune. Det er satt i gang undersøkelser for å finne ut hva som kan ha skjedd.

For to uker siden ble det gjennomført rotenonbehandling av fire tjern for å fjerne gjedde i nedbørfeltet. Det undersøkes om fiskedøden som nå er oppdaget kan ha sammenheng med rotenonbehandlingen som nylig er gjennomført.

Hendelsen er svært uheldig da det er gjennomført et mangeårig arbeid for å bygge opp igjen bestandene av laks og ørret i Homla.

Fylkesmannen i Trøndelag setter nå inn tiltak i et forsøk på å begrense fiskedøden.

Ny rådmann i Meråker

Publisert: 16.10.2018 kl 00:04

Etter en nesten fire timer lang debatt i kommunestyret i går kveld, ble det Ole Henrik Fjørstad som nå får tilbud om å bli ny rådmann i Meråker. Fjørstad er 54 år, har tidligere vært rådmann på Frøya og jobber nå som lærer i Trondheim, skriver Stjørdals-Nytt.
https://s-n.no/ny-meraker-radmann-ansatt/

Norgesmester i hotellfrokost

Publisert: 16.10.2018 kl 00:02

To trønderske hotell kom på pallen i Twinings Best Breakfast 2018, det uoffisielle norgesmesterskapet i hotellfrokost. Scandic Nidelven vant igjen, forøvrig for 12. gang, fulgt av Thon Hotel Lofoten og Scandic Hell Hotel. - Nivået på finalen blir høyere for hvert år som går, og Twinings Best Breakfast takker pådriverne som bidrar til at de beste hotellfrokostene i Norge holder høyt internasjonalt nivå, heter det i ei pressemelding.
https://www.haugen-gruppen.no/storkjokken/nyheter/2018/vinner-av-twinings-best-breakfast-2018

Samiske skilt

Publisert: 16.10.2018 kl 00:01

Statens Vegvesen må bruke millioner på å sette opp nye veiskilt i Trøndelag, Nordland, Troms og Finnmark etter å ha brutt stedsnavnloven i mange år. I dag sier reglementet at om en kommune ligger innenfor samisk forvaltningsområde, skal det samiske navnet komme før det norske. På høy tid, mener Sametinget, mens vegvesenet varsler at arbeidet vil gå ut over veivedlikehold, skriver NRK.
https://www.nrk.no/nordland/ma-bruke-millioner-av-driftsbudsjettet-for-a-sette-opp-samiske-skilt-1.14247760

Tønseth vant NM i terrengløp

Publisert: 14.10.2018 kl 20:46

Langrennsløperen Didrik Tønseth fra Strindheim IL ble i går norgesmester da Bratsberg og Strindheim IL arrangerte NM i terrengløp.
Sigrid Jervell Våg fra Trondheim, som nå løper for BUL, ble raskeste kvinnelige løper, mens
Astrid Stav fra IL Varden Meråker vant juniorklassen for kvinner.

Se resultatene på langrenn.com
https://www.langrenn.com/cppage.6157407-1743.html

Varmerekorder i Trøndelag

Publisert: 14.10.2018 kl 20:45

Søndag ble det satt flere nye varmerekorder for oktober i Trøndelag. Både Trondheim og Stjørdal er blant stedene som målte tidenes høyeste oktobertemperatur, skriver Adresseavisen. Varmest var det i Orkdal der målestasjonen på Thamshavn målte 22,7 grader. På pallen finner vi også Værnes med 22,1 grader og Kvithammer på Skatval med 21,8 grader.
https://www.adressa.no/nyheter/trondelag/2018/10/14/Ti-nye-varmerekorder-for-oktober-i-Tr%C3%B8ndelag-s%C3%B8ndag-17688871.ece

Skogbrannberedskap

Publisert: 14.10.2018 kl 20:43

Regjeringa foreslår å bevilge ytterligere 84,1 millioner kroner til beredskap og håndtering av skogbranner i 2018.
- Dersom nedbør uteblir i lengre perioder utover høsten vil faren for skogbrann øke igjen. Derfor er det viktig for regjeringa å legge til rette for en fortsatt god skogbrannhelikopterberedskap, sier justis-, beredskaps- og innvandringsminister Tor Mikkel Wara (FrP).

Fjøsbrann i Forradalen

Publisert: 14.10.2018 kl 20:42

En driftsbygning brant ned til grunnen i Forradalen i Stjørdal søndag formiddag. Rundt 50 kyr ble reddet ut, mens noen kalver, høns og kaniner brant inne, skriver politiet på twitter.
Brannvesenet greide å hindre at brannen spredte seg til de øvrige bygningene på gården. Fem personer som deltok i evakueringa ble kjørt til legevakt for sjekk etter å ha pustet inn røyk.

Påkjørt i fotgjengerfelt

Publisert: 14.10.2018 kl 20:41

En 17-åring ble fraktet til SOH med luftambulanse etter å ha blitt påkjørt av en bil på E6 ved Lundamo lørdag. Bilføreren fikk beslaglagt førerkort etter vitneforklaringer om at fotgjengeren befant seg i et oppmerket fotgjengerfelt da han ble truffet, skriver politiet på Twitter.

Bilvelt på E6 ved Garli

Publisert: 14.10.2018 kl 20:41

To personer ble søndag kveld kjørt til St. Olavs for en medisinsk sjekk etter at bilen de satt i havnet på taket på E6 ved Garli. E6 var midlertidig stengt på grunn av uhellet, skriver politiet på twitter.

Kjønnsforskjeller

Publisert: 13.10.2018 kl 00:57

Norge er det OECD-landet som har størst kjønnsforskjeller i fullføring av videregående.

– Det er alvorlig at mange gutter går ut av ungdomsskolen uten å kunne lese, skrive og regne skikkelig, og at for mange dropper ut av videregående. De utfordringene mange gutter møter, er også et samfunnsproblem fordi de skal ut i et arbeidsliv som stiller økende krav til utdanning. Vårt mål er at vi skal ha en skole der alle barn uansett kjønn og bakgrunn får mulighet til å lykkes, sier kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner.

Fredag fikk det regjeringsutnevnte Stoltenberg-utvalget overlevert to rapporter fra OECD og NIFU. Rapportene er bestilt av utvalget for å skaffe mer kunnskap om kjønnsforskjeller i skolen. Temaet blir også fulgt opp i regjeringens arbeid med stortingsmeldingen om tidlig innsats og inkluderende fellesskap som kommer høsten 2019.

Rapportene viser blant annet at

Norge er OECD-landet med største kjønnsforskjeller i fullføring av videregående
Norske gutter presterer oftere på de laveste nivåene i PISA enn norske jenter, og kjønnsforskjellen i Norge er blant de største i OECD
Kjønnsforskjellene er størst i lesing, og forskjellene vedvarer
Lærerne møter oftere guttene med lavere forventninger
Lærerne vurderer ofte jentenes prestasjoner som høyere enn guttenes
Guttene sliter oftere med overgangen til skolen
Forskjeller i skolekarakterer i jentenes favør har vært stabilt på tvers av land siden 1914
Kjønnsforskjellene øker

Rapportene sier lite om hvorfor det er så store forskjeller mellom Norge og andre land. Rapportene viser samtidig at forskjeller i skolekarakterer i jenters favør har vært stabilt på tvers av land siden 1914, men at kjønnsforskjellene i Norge har økt betraktelig over tid i høyere utdanning.

– Det er ikke et problem at jentene gjør det bra, men det er en utfordring at mange gutter blir hengende etter. Utviklingen uroer meg. Samfunnet stiller stadig større krav til kompetanse og utdanning, og framskrivinger viser at det blir stadig færre jobber for ufaglærte og mange mannsdominerte yrker vil være mer utsatte på grunn av automatisering og robotisering. Derfor må vi få flere til å fullføre å bestå, slik at de kan komme ut i jobb, sier kunnskaps- og integreringsministeren.

Sammensatt guttegruppe

Sanner understreker at guttene er en sammensatt gruppe. I naturfag er det for eksempel flere gutter på de høyeste og laveste nivåene, mens det er flest jenter på de midterste nivåene.

NIFU-rapporten viser også at utsatt skolestart ikke nødvendigvis er en god løsning. Studier viser større frafall i videregående blant guttene som utsatte skolestarten.

– Mye går i riktig retning i skolen. Elevene lærer mer, er mer på skolen og flere fullfører. Men jentene har løftet seg mer over tid. Det er viktig at de som blir hengende etter får hjelp tidlig, og vi må sørge for at skolen er moden nok for å ta imot mangfoldet blant barn. Jeg ser frem til Stoltenberg-utvalgets anbefalinger når disse kommer i februar, sier Sanner.

– Rapporten fra OECD gir en samlet beskrivelse av utviklingen over tid når det gjelder kjønnsforskjeller i skoleprestasjoner og utdanning. Rapporten er et godt grunnlag for utvalgets situasjonsbeskrivelse og bekrefter at dette er en samfunnsutfordring, sier Camilla Stoltenberg, ekspertutvalgets leder.

– Rapporten fra NIFU viser at kunnskapsgrunnlaget er svakt, både når det gjelder årsaker til kjønnsforskjellene og hvilke tiltak som kan motvirke dem. Derfor vil utvalget foreslå styrking av kunnskapsgrunnlaget og systematiske utprøvinger av tiltak, sier Stoltenberg.

(Kunnskapsdepartementet)

Mia Landsem får Jenteprisen 2018

Publisert: 11.10.2018 kl 20:20

Plan International Norge gir Jenteprisen 2018 til Mia Landsem. 21-åringen fra Trondheim får prisen for sin kamp mot ulovlig deling av private bilder på nett. Det var Landsem som oppdaget at nakenbilder av håndballspilleren Nora Mørk var spredd.

– Superman og Batman er ikke i nærheten, årets vinner er blant de råeste i sin tid. Dette er en vinner vi alle ønsker å være som. Dette er en vinner vi alle hadde løpt til for å få hjelp, sa juryleder Navjot Sandhu da hun overrakte prisen.

Markeringen fant sted på FNs internasjonale jentedag, 11. oktober. Det var flere grunner til at prisen til slutt gikk til Mia Landsem. Juryen la vekt på at hun jobber med et problem som rammer stadig flere.

– Spredning av andres private bilder er i ferd med å bli et samfunnsproblem. Det er et overgrep mot dem som blir utsatt for det, et overgrep de må gjenoppleve gang på gang. Og på Internett blir mange av bildene aldri borte, utdyper Sandhu til Plan Norge.

– Det betyr mye for meg å få en slik pris, men det betyr mest for saken. Over 90 prosent av ofrene for spredning av nakenbilder på nett er kvinner. Det er en ukultur blant gutta, og det er viktig å endre holdningene til de som synes dette er greit, sier Mia Landsem til Plan Norge.

Danner flyplassallianse

Publisert: 10.10.2018 kl 21:44

14 kommuner, med ordfører i Røros Hans Vintervold som styreleder, har dannet Flyplassalliansen. Kommunene har til felles at de har en lufthavn i kommunen.

Flyplassalliansen er utrolig for hvordan avgiftspolitikken innen luftfarten rammer Norge sitt kollektivtilbud, og da spesielt flyplassene i distriktsnorge.

– God utvikling i samferdsel er avhengig av bærekraftige rammebetingelser som gir næringslivet vekstmuligheter. Samferdselsdepartementet bør derfor innføre differensierte avgifter basert på reiseavstand, på linje med resten av Europa, skriver Flyplassalliansen i en uttalelse.

Kulturminnefondet innfører løpende søknadsfrist

Publisert: 10.10.2018 kl 20:41

Kulturminnefondet innfører nå løpende søknadsfrist på alle sine støtteordninger til bevaring av kulturminner.

Tidligere har 1. november vært den årlige søknadsfristen for støtte til bevaring av verneverdige kulturminner. For å forenkle prosessen for brukeren, går Kulturminnefondet nå over til å behandle alle søknader fortløpende gjennom året.

– Bakgrunnen for dette er at søkerne skal få raskere svar på sine søknader, sier direktør Simen Bjørgen i ei pressemelding.

Han legger til at dette vil forenkle arbeidet både for søkeren og Kulturminnefondet.

I forslaget til statsbudsjett foreslår Regjeringen å styrke Kulturminnefondet, slik at det legges opp til å fordele 116 millioner kroner til tiltak over hele landet.

Kongens fortjenstmedalje til Tone Jørstad

Publisert: 10.10.2018 kl 06:52

Tidligere direktør ved Falstadsenteret, Tone Jørstad, ble tirsdag tildelt Kongens fortjenstmedalje av fylkesmann Frank Jenssen.
Jørstad er også tidligere medlem av Den norske Nobelkomite.

Levangerordfører Robert Svarva var blant talerne under tirsdagens utdeling på Falstadsenteret, skriver Trønder-Avisa:

– Hun har gjort en enorm innsats på mange felt, men jeg vil først og fremst trekke fram det hun har gjort for Falstadsenteret. Sammen med min forgjenger, Martin Stavrum, har hun mye av æren for at Falstadsenteret er hva det er i dag. Det å få et sånt menneskerettighetssenter inn på statsbudsjettet, krever mye. Hun har helt klart utgjort en forskjell for mange mennesker. Falstadsenteret er et aktuelt senter som bidrar til å ivareta menneskerettigheter, samtidig som man bevarer krigshistorien som skjedde her, sa ordføreren.

(Trønder-Avisa)
https://www.t-a.no/nyheter/2018/10/09/Her-mottar-Tone-J%C3%B8rstad-Kongens-Fortjenstmedalje-17662680.ece

Stockholm OL-kandidat

Publisert: 09.10.2018 kl 21:53

Stockholm ble i går kveld godkjent av IOC som en av tre søkere til OL i 2026. De to andre er Milano/Cortina i Italia og Calgary i Canada.
– Det var en gladnyhet og et bevis på at den jobben som vi i Sverige har lagt ned i mange år har båret frukt. Vi har presentert et opplegg som er sosialt, økonomiskt og miljømessig holdbartt. Det er eksakt det som IOC leter etter, sier den svenske OL-sjefen Richard Brisius til avisa Expressen.

https://www.expressen.se/sport/stockholm-kan-fa-os-en-av-tre-kandidater/

En verneområdeforvalter kan bli til to

Publisert: 09.10.2018 kl 06:57

I forslaget til statsbudsjett står det at det skal ansettes en verneområdeforvalter til i landskapsvernområdene Skardsfjella, Hyllyngsdalen og Sylan. Dermed kan det bli opprettet ei ny stilling i Tydal.
– Dette er noe vi har ytra ønske om i lang tid, siden arbeidsmengden er så stor, sier nasjonalparkforvalter Marit Berger til Selbyggen.

Må møte i retten for ulovlig kjøring med snøscooter

Publisert: 09.10.2018 kl 06:56

En mann i 20-årene fra Holtålen må møte i Sør-Trøndelag tingrett etter ulovlig kjøring med snøscooter i fjor vinter. Mannen ble ilagt en bot på 10.000 kroner etter kjøringen, men vedtok ikke forelegget. Saken har nå havnet i Sør-Trøndelag tingrett, og politiadvokaten har varslet at det i retten vil legges ned påstand om bot på 13.000 kroner, subsidiært fengsel i 18 dager, og krav om saksomkostninger for det offentlige. Det skriver Arbeidets Rett.

Mann varetektsfengslet for vold mot eks-samboer

Publisert: 09.10.2018 kl 06:56

En mann i 40-årene er i Inntrøndelag tingrett varetektsfengslet i fire uker, siktet for mishandling i nære relasjoner. Siktelsen mot mannen bygger på voldsbruk og skade mot hans tidligere samboer, som endte med at hun ble innlagt på sykehus i september. Det har vært mistanke om flere voldsepisoder, seneste i april, men da trakk ekssamboeren anmeldelsen. Mannen ble varetektsfengslet fordi retten mener det er fare for at siktede tar kontakt med kvinnen eller vitner. Siktede anket kjennelsen til lagmannsretten. Det skriver Trønder-Avisa.

Ungdommer sto bak

Publisert: 09.10.2018 kl 06:55

Seks ungdommer i alderen 15 til 17 år skal ha stått bak at det brøt ut brann i et grantre nær et hus i Verdal sent i går kveld. Ifølge politiet vil ungdommene og saken bli fulgt opp. Brannen ble raskt slukket.

Personvern og datalagring

Lagring og logging av data

Ved å besøke dette nettstedet lagres noen tekniske data om din internettforbindelse og nettleser. Disse data kan kategoriseres som følger:

Informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker cookies/"informasjonskapsler" for å forbedre funksjonalitet og brukeropplevelse.

Vis mer

Teknisk info

Når du besøker et nettsted vil webserveren logge noe teknisk info som din IP-adresse, hvilken nettleser du bruker og tidspunktet for hver gang du forespør data fra serveren, altså når du klikker på en intern lenke og laster en ny nettside eller tilhørende data som skrifttyper, bilder, ulike script som kreves for at nettsiden skal fungere.

Disse dataene spares bare en viss tidsperiode for å kunne utføre feilsøking og feilretting i systemene, og deles aldri med avisens ansatte eller tredjepart.

Brukerinformasjon

Vi lagrer noe informasjon om deg som bruker. På dette nettstedet lagres ingen sensitiv informasjon, men enkel kontaktinformasjon som du gir fra deg når du oppretter en brukeronto eller kjøper tjenester i nettavisen vil lagres i våre databaser. Dette er nødvendig for å kunne levere tjenestene til deg. Disse dataene slettes når du sletter din brukerkonto.

Hvem lagrer vi data om?

Vanlige besøkende/lesere:

Hvis du besøker dette nettstedet uten å ha registrert en brukerkonto eller abonnement, lagres følgende data om deg:

Vis mer

Innloggede brukere og abonnenter:

Hvis du velger å opprette en brukerkonto og/eller abonnement på nettavisen, vil også følgende informasjon lagres om deg:

Vis mer

NB: Etter at data er slettet vil de likevel kunne spares i inntil 180 dager i backuper. Backuper lagres med høy sikkerhet og begrenset tilgang, og er nødvendig for å kunne drive feilsøking og ivareta brukerenes og datasystemenet sikkerhet.

Dine rettigheter:

Som bruker av dette nettstedet kan du kontakte avisen for å få dine data utlevert og/eller slettet.

Har du en brukerkonto/abonnement, kan du logge inn i din brukerprofil og laste ned dine lagrede data, samt slette din brukerkonto og tilhørende data når som helst.

Vis mer


Hvis du trykker AVVIS vil ingen informasjonskapsler lagres i din nettleser og ingen data om deg logges i våre databaser. Det betyr også at vi ikke kan vite om du har godkjent eller ikke, slik at du vil se denne advarselen på hver side du besøker. Teknisk informasjon (webserverlogger) vil likevel lagre din IP-adresse og nettleserinformasjon, men dise slettes fortløpende som beskrevet ovenfor.

Vi tar ditt personvern på alvor

Ved å besøke dette nettstedet vil noen data bli lagret. Dette er informasjon som er nødvendig for å kunne tilby tjenesten til deg.

Vi lagrer så lite data vi kan, så kort tid som mulig.

Noe gikk galt! Vennligst forsøk på nytt.

Mer informasjon

Siden lastes nå på nytt...