Annonse
Nea Radio

Opplever press:

– Ikke greit at vi uttaler skepsis

Kjenner press: Elin Darell er enhetsleder for HR og digitalisering i Stjørdal kommune. Hun forteller at flere som uttaler seg skeptisk til Helseplattformen i offentligheten blir utsatt for press fra både Helseplattformen og fra Trondheim kommune. – Det oppleves som at det ikke er greit av vi stiller spørsmål. Foto: Anne Gundersen

– Vi må ha svar på alle spørsmålene vi har før vi forplikter oss. Det har vi ikke per i dag, sier leder for HR og digitalisering i Stjørdal kommune, Elin Darell.

Nea Radio
Nea Radio

Publisert:

Sist oppdatert: 29.01.2022 kl 00:20

Annonse

Stjørdal er en av kommunene som ikke ønsker å knytte seg til Helseplattformen før de får svar på spørsmålene de har.

– Vi må blant annet vite hvilke kostnader dette medfører og hvilke konkrete tjenester som følger med, sier Elin Darell, enhetsleder for HR og digitalisering i Stjørdal kommune.

Stjørdal kommune er ikke alene om å være skeptiske. Blant annet har legeforeningen i Nord-Trøndelag meldt samme bekymring.

– Vi som går ut og er kritiske, blant annet i media, opplever et press som sier at dette ikke er greit. Vi blir bedt om å være lojale og å støtte opp om prosjektet. Dette er vanskelig når vi ikke får svar på de spørsmålene vi har, sier Darell.

– Vi får høre at vi må stå sammen og være lojale. Vi er lojale, men ikke for en hver pris.

Saken fortsetter under faktaboksen:

Helseplattformen:

  • Helseplattformen et regionalt prosjekt som har ansvaret for å gjennomføre innføring av ny, felles journalløsning i midtnorske sykehus og kommuner fra våren 2022.
  • Prosjektet eies av Helse Midt-Norge RHF og Trondheim kommune.
  • Det amerikanske selskapet Epic Systems Corporation leverer teknologien bak pasientjournaler og pasientadministrasjon til Helseplattformen og til store og små aktører innen helsetjeneste verden over.
  • Beregnet kostnad for prosjektet er rundt 3,5 milliarder kroner.

Uforutsigbar kalkyle

Helse- og velferdsdirektør i Trondheim kommune, Wenche Dehli, har tidligere uttalt til Nea Radio at opplysningene om kostnad er tilgjengelige, enten det gjelder kommuner, sykehus eller legekontor.

– Det vi har tilgjengelig er en kalkyle som skal kunne gi svar på hva det kommer til å koste å knytte seg til Helseplattformen. Problemet er at det er mange variabler, og at de forskjellige aktørene bruker kalkylen på forskjellige måter. Dette fører til at vi bare får en pekepinn på hva kostnadene kommer til å bli og det føles veldig uforutsigbart.

Kjernejournalen

I dag finnes det en tjeneste som gjør noe av det samme som det Helseplattformen er ment å gjøre, nemlig kjernejournalen på Helsenorge.no.

– Kjernejournalen er ikke på langt nær god nok. Men i dag er en i ferd med å teste ut komponenter som skal utbedre dette, blant annet når det gjelder hvilke medisiner pasienten bruker for øyeblikket. Darell sier videre at dette er moduler også Helseplattformen blir nødt til å knytte seg opp mot.

– Det er i det hele tatt litt vanskelig å se hvorfor man skal utvikle et lokalt prosjekt som det Helseplattformen er, og det til en voldsom pris, når vi nå er i ferd med å forbedre kjernejournalen.

Snakker kun for Stjørdal

Darell er enhetsleder for HR og digitalisering i Værnesregionen, som igjen består av flere kommuner. Hun presiserer at hun i dette tilfellet kun snakker på vegne av Stjørdal.

– Jeg vet at andre kommuner i Værnesregionen velger å støtte opp om Helseplattformen.

– Alle kommunene må ta sine egne avgjørelser og det er store forskjeller på behovene fra kommune til kommune. For oss i Stjørdal blir imidlertid usikkerhetsmomentene for store til at vi på dette tidspunktet kan gå for dette.

Hør intervjuet med Elin Darell i avspilleren under:

Annonse