Annonse
Nea Radio

Ikke fang rumpetroll uten tillatelse

Det er ikke lov å fange rumpetroll og egg Foto: Dorothea Oldani/Unsplash

Sopp truer amfibiene, og for å unngå at den spres må du nå ha spesiell tillatelse for å fange rumpetroll. Amfibiene er også sårbare av andre årsaker.

Nea Radio
Nea Radio

Publisert:

Annonse

– Det kan være spennende å følge utviklingen fra rumpetroll til frosk, men dessverre står det ikke så bra til med amfibiene våre. De trues av amfibiesopp, men også av forurensning, klimaendringer og gjengroing og nedbygging av dammer, sier Knut Morten Vangen, seksjonsleder i Miljødirektoratet.

Amfibiesoppen har nylig blitt påvist i Norge og kan utgjøre en trussel mot frosk og andre amfibier. Soppen er smittsom og kan medføre sykdom og død hos amfibiene den kommer i kontakt med. Heldigvis har vi enda ikke registrert syke amfibier som følge av amfibiesoppen.

– Det er viktig å forebygge at soppen spres. Soppen finnes i vann, og vann som fraktes med rumpetroll kan komme på avveie og ut i annet vann enn der det ble hentet inn, sier Vangen.

Endringer i forskrift

– Vi ønsker å ta best mulig vare på amfibiene våre, og for å unngå spredning av amfibiesoppen er det derfor ikke lenger lov til å samle inn rumpetroll uten egen tillatelse.

Tidligere var det et unntak i forskrift hvor egg/rumpetroll av buttsnutefrosk kunne samles inn for å se på utviklingen til frosk.

Fra sesongen 2020 må du, som for alt annet vilt, søke om all håndtering.

Hva gjør du om du allerede har fanget rumpetroll?

– Siden vi ser at bestemmelsen om dette har vært lite kjent, kan de som allerede har samlet inn egg eller rumpetroll beholde disse til de skal ut i naturen igjen. Det er veldig viktig at dyrene settes ut i den dammen som de kommer fra. Det samme gjelder for alt vann som er i berøring med dyrene. Vannet skal tilbake i den samme dammen og ikke i noe avløp.

Er det behov for å samle egg /rumpetroll neste år skal søknad sendes til post@miljodirektoratet.no

Søknadene vil da behandles etter kap. 2 i viltforskriften.

Amfibier i Norge

I Norge har vi seks arter amfibier; buttsnutefrosk, spissnutefrosk, damfrosk, storsalamander, småsalamander og norpadde. Damfrosk og storsalamander er på rødlista, og det kan se ut som om spissnutefrosk vil havne på den nye rødlista som kommer til høsten.

Annonse