Annonse
Nea Radio

Pensjonistpartiet

– Hva skjer med utbedringer av Rognes bru?

Spørsmål i Trøndelag fylkesting

Nea Radio
Nea Radio

Publisert:

Annonse

Jeg har fått henvendelse fra Bygdelista i Gauldal v/ Harald Rognes som etterlyste hva som kan gjøres med Rognes brua.
Utfordringen for all næringsdrift på østsiden av Gaula på Rognes er at området er avhengig av en bru bygd 1961.

Den har for lav aksellast (8tonn) og vektbegrensning (40 tonn)

Brua er fylkeskommunal og veien utover til Bjørga er fylkeskommunal. Likeså første del av Røsbjørgveien.

Folket i området fortviler over Rognes brua som mangler kapasitet og bæreevne.

Innbyggerne mister store inntekter fordi Rognes brua ikke er kjørbar for tunge kjøretøy.

Dette er et stort og attraktivskogsområde, blant annet fordi det ligger så nært sagbruket på Støren.

Beboerne føler at fylkeskommunen nå må gi klart svar hvis de ikke ønsker å gjøre noe med bæreevnen på brua.

Resultatet ved ikke å gjøre noe er at Rognes samfunnet vil dø på denne siden av brua.

Det er i underkant av 100 stykk som holder til på østsida av Rognes-brua, deriblant to melkeprodusenter, én sauebonde og to som driver med produksjon av slaktedyr. 

Ifølge Bygdelista så kunne muligheten ha vært at kommunen sender søknad til fylkeskommunen om å få forskuttere ny bru slik at man kan klare å ta ut fornybar ressurs før den blir ødelagt.

Skal dette bli vurdert så må prosjektet ligge inne i vedtatte handlingsplaner.

Spørsmålet er:
Er det noen planer om at Rognes brua blir utbedret i nær fremtid?

Svein Otto Nilsen
Gruppeleder for Pensjonistpartiet i Trøndelag fylkesting

Nøkkelord