ANNONSE
Annonse
Nea Radio

Gauldalsløypa

– Hva mener du egentlig, Olav Halvor Megård?

Olav Halvor Megård, Pensjonistpartiet Foto: Per Magne Moan

Mange lurer på om Pensjonistpartiet er for eller imot etablering av Gauldalsløypa, og dette ble vel ikke klarere etter at partiet kom med et grunngitt spørsmål til torsdagens kommunestyremøte.

Nea Radio
Nea Radio

Publisert:

ANNONSE
Annonse

Flere har reagert på et grunngitt spørsmål som Pensjonistpartiet i Holtålen har til rådmannen på torsdagens kommunestyremøte.

Nea Radio la ut spørsmålet tidligere denne uken og flere har henvendt seg til radioen blant annet via sosiale medier og lurer på hva representanten Olav Halvor Megård egentlig mener.

Megård starter sitt grunngitte spørsmål med å uttrykke bekymring for at snøscooterfolket i kommunen ikke skal få etablert egnede traseér. Men leser man mer av spørsmålet så kan man få inntrykk av at han egentlig mener det helt motsatte, og er bekymret for at det blir løyper.

I brevet som rådmannen skal svare på torsdag kveld, spør Megård blant annet følgende:

– Med den dype splittelsen blant innbyggerne vil det være riktig at kommunedirektøren aktivt engasjerer seg nok en gang for å gjenåpne ei løype for fornøyelseskjøring basert på ønske fra en særinteresseklubb ?

– Er kommunedirektøren seg sitt ansvar bevisst som kommunedirektør for ALLE innbyggerne når han vet at dette splitter bygda på midten ?

– Våre nabokommuner i sør (Røros, Os, Tolga, Tynset med flere) har lagt dette temaet dødt. Hvorfor skal Holtålen kommune bruke verdifull tid og ressurser som ellers kunne vært benyttet til fokus på langt viktigere områder, f.eks utarbeiding av en folkehelseplan ?

Dette virker å stride mot innledningen på brevet og mange lurer på om Pensjonistpartiet i Holtålen er for eller imot etablering av rekreasjonsløyper for snøscooter?

Vi stilte dette spørsmålet til Megård, som svarer at han helt klart er for etablering av slike løyper. Men på spørsmål om han kommer til å stemme ja når saken kommer opp i kommunestyret i juli, så er han mer usikker.

Hør intervjuet her:

ANNONSE