ANNONSE
Annonse
Nea Radio

Debatt:

Høyres fritt skolevalg-tvang truer de videregående skolene i Trøndelag

Fritt skolevalg: På bildet: Selbu videregående skole. Foto: Arkiv

Mens Norge er i en dyp økonomisk krise, og diskusjonen om hvordan vi skal reise oss så vidt er i gang, så bruker regjeringa tid på innføre såkalt «fritt skolevalg» i videregående skole, skriver Trøndelag Arbeiderparti i et debatt-innlegg.

Nea Radio
Nea Radio

Publisert:

ANNONSE
Annonse

Det norske samfunnet er i ferd med å åpnes sakte men sikkert opp, etter at regjeringa den 12. mars innførte tiltak som er de mest inngripende vi har sett i Norge i fredstid. Det vil ta lang tid før vi har full oversikt over konsekvensene Korona-krisa får for enkeltmennesker, kommuner og næringsliv. I skrivende stund har vi en ungdomsledighet på 12% i Trøndelag.

Mens Norge er i en dyp økonomisk krise, og diskusjonen om hvordan vi skal reise oss så vidt er i gang, så bruker regjeringa tid på innføre såkalt «fritt skolevalg» i videregående skole. Senest 24. april stemte regjeringspartiene ned forslag fra Arbeiderpartiet om at fylkene selv skal få velge inntaktsordning. «Fritt skolevalg», som velgerne i Trøndelag forkastet klart og tydelig da de gikk til stemmeurnene for litt over et halvt år siden, skal nå tvinges på oss fra statlig hold. Vi som kjenner Trøndelag, geografien, demografien og næringslivets behov, skal altså ikke lenger få ta beslutning om noe som har stor betydning for skoletilbudet til elevene våre.

For såkalt «fritt skolevalg» er ikke spesielt fritt. Det er karakterbasert. Dette favoriserer de flinkeste og mest ressurssterke, på bekostning av flertallet av elever i Trøndelag. Og i et fylke med mange små distriktsskoler, så trues både linjetilbud og i verste fall hele skoler. Og det igjen truer tilgangen til nødvendig arbeidskraft for våre verdiskapende bedrifter, og for de offentlige tjenestene i distriktet.

Vi må dessverre regne med at en del av de jobbene som forsvinner under krisa, ikke kommer tilbake. Da må det skapes nye arbeidsplasser, og folk må tilbys kompetansebygging og omskolering.

Her mener Arbeiderpartiet at de videregående skolene, og Trøndelag høyere yrkesfagskole (tidligere Fagskolen) har en nøkkelrolle. Skal vi få til dette må vi ha skoler nært der verdiene skapes, og linjetilbud som står i stil med næringslivets behov.

Da har vi ikke råd til et ideologisk eksperiment fra en regjering som ikke forstår landet de styrer.

Tilbakemeldingen er klar, fra elever, lærere, kommunene gjennom KS, fylkeskommunene, og partene i arbeidslivet, LO og NHO. Dette er ikke det vi trenger!

At regjeringen likevel skal presse igjennom et forslag som så til de grader truer de videregående skolene i Trøndelag, i ei tid hvor vi trenger dem mer enn noen gang, er rett og slett sjokkerende.

Av
Hanne Moe Bjørnbet
Vebjørn Gorseth
Bente Estil
Arbeiderpartiets utdanningsfraksjon,
Fylkestinget

Nøkkelord

ANNONSE