ANNONSE
Annonse
Nea Radio

Holtålen kommune kjøper Ålen Senter

Arkivfoto fra Ålentorget: Per Magne Moan.

Rådmannen vil bruke 425.000 kroner fra Gaulafondet

Nea Radio
Nea Radio

Publisert:

Sist oppdatert: 29.08.2019 kl 15:37

ANNONSE
Annonse

Neste tirsdag skal formannskapet i Holtålen ta stilling til om kommunen skal bli eneeier av Ålen Senter - bygget som blant annet huser Ålentorget.

Holtålen kommune er, gjennom skapet Ålen Utleiebygg AS, som kommunen eier sammen med Sparebank1 SMN, allerede hovedaksjonær i Ålen Senter, med 51 prosent av aksjene. Den andre eieren er Union eiendomskapital.

Ett bud

Kommunestyret vedtok i 2017 å selge kommunens aksjer i senteret, noe som har resultert i et bud på 500.000.

Rådmannen skriver i saksfremlegget at han er av den oppfatning at inngitt bud er så lavt at det hverken er økonomisk interessant, men ikke minst er så lavt at det ikke forplikter en kjøper til å utvikle senteret. Det er derfor vurdert om kommune selv kan overta hele senteret, når det økonomiske nivået ligger slik.

Det er gjort en vurdering av økonomien i sentret, og basert på at begge aksjeselskapene oppløses, og at eiendommen drives som en del av kommunens øvrige bygningsmasse, uten nye leietakere, skal det være mulig å drive sentret i balanse.

Nytt biblioteklokale

Rådmannen skriver i innstillingen at kommunen kjøper Sparebank1 SMN sine aksjer i Ålen Utleiebygg for 100.000 kroner og Union eiendomskapitals aksjer i Ålen senter AS for 325.000 kroner. Begge har akseptert budet.

Kjøpesummen dekkes ved bruk av Gaulafondet.

I saksfremlegget antyder rådmannen at kjøp styrker muligheten for at deler av bygget kan bli benyttet som nytt bibliotek.

Nøkkelord

ANNONSE