ANNONSE
Annonse
Nea Radio

– Hjelp oss å holde lav smitte i Bergstaden

Sleggveien, Røros Foto: John Drugli

Røros kommune har utviklet en digital løsning for gjesteregistrering til bruk i smittesporing.

Nea Radio
Nea Radio

Publisert:

ANNONSE
Annonse

Røros kommune skriver i en pressemelding tirsdag at de innfører frivillig registrering av gjester på alle spisesteder og kafeer. For skjenkesteder blir dette pålagt fra den 13. oktober 2020.

Det er et lavt smittetrykk i Røros og regionen rundt. Når det blir påvist smitte er det viktigste vi kan gjøre å være raskt ute med smittesporing slik at personer som har vært i nærheten av smitten umiddelbart kan identifiseres, testes og isoleres.

God smittesporing er avgjørende

Smittesporing er meget ressurskrevende for kommunene. Ved de få tilfellene av smitte som Røros har håndtert, er viktigheten av god og ryddig bakgrunnsinformasjon om hvem som kan ha vært i nærheten av smitte blitt veldig tydelig. God registrering av hvem som har vært hvor og til hvilken tid er avgjørende for å kunne varsle alle berørte rakest mulig. Slik reduserer vi sannsynligheten med å måtte iverksette smittereduserende tiltak som griper unødig sterkt inn i samfunnet.

Røros kommune har utviklet digital løsning for registrering

Helsedirektoratet har gitt kommunene i oppdrag å bidra til at det opprettes registrering av alle gjester som er innom spisesteder og kafeer. Fra den 13. oktober blir alle skjenkesteder pålagt å føre oversikt over sine gjester. For øvrige serveringssteder er registreringen like viktig, men fortsatt frivillig. Virksomhetene i Røros er generelt gode på håndtering av smittevern, og noen har allerede iverksatt registrering av sine gjester. Det er bra!

For å sikre at registrerte data blir enklest mulig å håndtere, har Røros kommune utviklet en egen løsning som stilles fritt til disposisjon for alle spisesteder og kafeer i kommunen. Med dette blir all informasjon registrert i èn og samme database. Dette sparer smittesporingsteamet vårt for mye tid.

Her kan du se løsningen

Hvordan fungerer registreringen?

En QR-kode leder gjestene inn på en nettside der navn, telefonnummer og hvilket spisested som er besøkt kan registreres. Tidspunktet registreres automatisk. All registrering forutsetter av gjesten samtykker i registreringen. Informasjonen lagres i 2 uker før den slettes. Dersom noen ønsker å etter-registrere et besøk på ett av våre spisesteder, finnes det et eget felt for dette. For gjester som ikke har mulighet for å skanne en QR-kode med egen mobiltelefon, skal serveringsstedet ha en reserveløsning i form av papirlister eller bruk av annen mobil eller nettbrett.

Dersom virksomheter som ennå ikke har fått utdelt QR-koder også ønsker å benytte seg av løsningen, er de velkommen til å ta kontakt med Røros kommune.

Nøkkelord

ANNONSE