ANNONSE
Annonse
Nea Radio

Miljødirektoratet:

Her skal fuglene få hekke i fred

Utsatt: Fuglelivet er særlig sårbart om våren når nye generasjoner fjærkledte venner skal klekkes ut. Foto: Dagfinn B. Skomsø

Her kan du se kartet som forteller deg hvor fuglene skal få være i fred.

Nea Radio
Nea Radio

Publisert:

ANNONSE
Annonse

Miljødirektoratet har sammen med alle Statsforvaltere utviklet kart som viser hvor du kan ferdes og ikke.

Kartet viser hvor det er forbudt mot all ferdsel og bruk av luftfartøy som fly og helikopter i verneområdene, og når disse forbudene gjelder.

Bruk av droner regnes ikke som luftfartøy, og kan derfor være forbudt uten at det vises i kartet.

I verneområdene kan det også være restriksjoner for spesielle aktiviteter som vindsurfing, bruk av seilbrett og båt, bålbrenning og lignende, som ikke vises i kartet.

Informasjon om hvilke regler som gjelder står i verneforskriften for det enkelte verneområdet. Klikk på et verneområde i kartet for å finne lenke til verneforskriften for det aktuelle området på lovdata.no.

Våren er en sårbar tid for fuglene

Våren er hekketid for fugler og det er da de er mest sårbare. Sjøfuglene har hatt en dramatisk nedgang i bestand de siste årene.

En fjerdedel av alle sjøfuglene i Europa hekker i Norge, og for at de skal få ro og fred når de hekker, er det innført ferdselsforbud på steder hvor de er mest sårbare.

ANNONSE