ANNONSE
Annonse
Nea Radio

Røros videregående skole:

– Her kunne vi gjerne hatt eksamen

Foto: Per Magne Moan

Covid-19-situasjonen gjør at kunnskapsdepartementet avlyser skriftlig eksamen for ungdomsskoler og videregående skoler denne våren.

Nea Radio
Nea Radio

Publisert:

ANNONSE
Annonse

Tidligere denne uken sendte kunnskapsdepartementet ut en pressemelding om at alle skriftlige eksamener avlyses for elever i ungdomsskolen og videregående opplæring. Muntlig eksamen avlyses for elevene på vg1 og vg2, men gjennomføres for avgangselevene på 10. trinn og vg3.

Kunnskapsminister Guri Melby fulgte opp med en pressemelding der hun utdypet at man skulle veldig gjerne ha gjennomført alle eksamener som planlagt.

– Det har vært til dels svært ulikt tilbud om opplæring for elevene dette skoleåret, noe som gir et ulikt vurderingsgrunnlag. En felles og lik skriftlig eksamen er derfor ikke lenger en egnet prøving av hva elevene har lært, kunne statsråden melde.

Røros videregående skole er en av skolene som har sluppet relativt billig fra det dette skoleåret, med tanke på stenging og hjemmeundervisning.

Eksamensansvarlig ved skolen, Øyvind Sirnes, sier man godt kunne gjenomført skriftlig eksamen. Likevel har jan inntrykk av at elevene stort sett er fornøyde med å slippe skriftlig eksamen.

Hør intervju her:

Nøkkelord

ANNONSE