ANNONSE
Annonse
Nea Radio

Redd for merarbeid:

– Helseplattformen kan knekke fastlegeordningen

Lege Knut Furuseth: – Datatekniske oppgaver i forbindelse med overføring av helsedata er i dette tilfellet uvesentlig. Han sier at det avgjørende er hva som kreves for at pasientens journal skal kunne overføres til Helseplattformen. Foto: Privat/Helseplattformen AS.

Flere fastleger uttrykker bekymring over arbeidsmengden som fastlegene kan få med det nye pasientjournalsystemet Helseplattformen.

Nea Radio
Nea Radio

Publisert:

Sist oppdatert: 24.02.2022 kl 07:01

ANNONSE
Annonse

– Ut fra den informasjon vi har om Helseplattformen er vi bekymret for at den vil legge en tung bør på helsetjenestene, knekke fastlegeordningen og også kunne medføre en betydelig pasientrisiko, sier lege, veileder for Lis-legene og rådgiver for Meråker kommune Knut Furuseth.

Han sier at spørsmål omkring overføring av pasientens pasientjournal til Helseplattformen er ikke besvart ut over at det er en «datateknisk oppgave». Det er et misvisende svar sier Furuseth.

– Datatekniske oppgaver i forbindelse med overføring av helsedata er i dette tilfellet uvesentlig. Han sier at det avgjørende er hva som kreves for at pasientens journal skal kunne overføres til Helseplattformen.

– I henhold til Lov om pasientjournal må pasienten godkjenne overføring og bruk av sine helsedata og spesifikt også hva de samtykker til av data som kan overføres, sier Furuseth.

Han sier at manglende svar, manglende konkretiseringer og manglende informasjon om hvordan dette skal gjennomføres gjør det naturlig å konkludere med at Helseplattformen også har innsett dette, at det å overføre fastlegenes pasientjournaler til Helseplattformen ikke bare er en datateknisk oppgave.

– Jeg kan ikke se at skriftlig informasjon og skriftlig samtykke fra pasienten er tilstrekkelig til å gjøre dette mulig. Vi er derfor bekymret over om helseplattformen tenker å overføre oppgaven til oss fastlegene. Ut fra det jeg kjenner til av vilkår ved overføring og bruk av helsedata så vil vi, fastlegene da måtte innkalle pasienten, sammen gå gjennom helsedataene/journalene og se hva som skal overføres. Det vil si et uoverkommelig tilleggsarbeid, sier Furuseth.

Helseplattformen svarer

Hele fastlegejournalen, inkludert notater, korrespondanse, epikriser, scannede dokumenter, tidligere sykdommer, faste medisiner og så videre blir migrert (flyttet automatisk) inn i Helseplattformen. Det sier Lasse Folkvord, medisinsk-faglig rådgiver i Helseplattformen AS.

– En del nye konsepter i Helseplattformen, som f.eks en strukturert oversikt over pasientens nåværende helseproblemer samt tidligere sykdommer lar seg ikke konvertere maskinelt, så dette vil være en del av arbeidet med å ta i bruk et nytt journalsystem, forteller han.

Folkvord sier at det er et arbeid som ikke bare treffer fastleger men alle leger- også med de løsninger som er i bruk i dag. I Helseplattformen blir det et felles ansvar for både å fylle inn, oppdatere og vedlikeholde sier han.

– Mitt råd som tidligere fastlege er at disse feltene gjerne kan fylles ut i samråd med pasienten. Det vil gi pasienten mulighet til å reservere seg eller til og med oppdage eventuelle feil.

Han sier at også i dag må fastlegen gjøre en tilsvarende jobb når fastlegene får en ny pasient og dermed får overført journalen fra den forrige fastlegen.

– I beste fall skjer dette i form av en kopiering fra en mottatt pdf-fil- i fritekst format med de feil og mangler som kan oppstå her. Og det kan foregå uten at pasienten deltar i dette arbeidet. Dersom det skjer feil her vil feilen kunne dras med videre i helsetjenesten slik som for eksempel inn i sykehuset gjennom fastlegens henvisninger, sier Folkvord.

Folkvord stiller til intervju om Helseplattformen i ettermiddagssendingen til Nea Radio i dag.

Hør intervjuet med Knut Furuseth her:

ANNONSE