ANNONSE
Annonse
Nea Radio

Helse Midt-Norge:

Helsepersonell vaksineres fra uke 2

Helsepersonell skal vaksineres de kommende ukene. Foto: Helse Midt-Norge

15.000 ansatte i spesialisthelsetjeneste skal vaksineres mot Covid-19.

Nea Radio
Nea Radio

Publisert:

ANNONSE
Annonse

Det er besluttet at Folkehelseinstituttet setter av vaksiner til å vaksinere 15.000 ansatte i spesialisthelsetjenesten mot Covid-19. Dette tilsvarer 30.000 vaksinedoser.

Helse Midt-Norge har nå lagt plan for fordeling i egen region, melder helseforetaket.

Folkehelseinstituttet har anbefalt en dynamisk modell, det vil si at situasjonen fortløpende overvåkes, og det innebærer også fortløpende vurderinger om ytterligere personell skal gis vaksine.

Da det kan oppstå bivirkninger av 1-2 dagers varighet etter vaksinen er gitt, er det hensiktsmessig at en andel av de aktuelle gruppene i samme enhet vaksineres med en ukes mellomrom. Dose nummer to skal gis etter 21 dager.

Vaksinene leveres i uke 2, 3, 5 og 6, med 7.500 doser per leveranse og vil fordeles til regionene ut fra befolkningsstørrelse. Vaksinene utleveres fra sykehusapotekene til utpekte kontaktpersoner ved det enkelte sykehus og alt engangsutstyr som er nødvendig for å gjennomføre vaksineringen følger med.

I Helse Midt-Norge har vi bestemt følgende fordeling med grunnlag i befolkningsstørrelse, men med et tillegg til St. Olavs hospital for å dekke kritiske regionale funksjoner:

Helse Nord-Trøndelag:

180 doser/36 pakninger i uke 2 og 180/36 i uke 3

St. Olavs hospital:

500 doser/100 pakninger i uke 2 og 500/100 i uke 3

Tilsvarende antall doser for andre gangs vaksinering i uke 5 og 6.

Det er også dialog med Sykehusapotekene i Midt-Norge om vaksinasjon. Nærmere opplegg drøftes med helseforetakene i regionen over nyttår.

Nøkkelord

ANNONSE