ANNONSE
Annonse
Nea Radio

Vedtaket i formannskapet ugyldig:

Har sjekket med advokat

Fungerende kommunedirektør Geir Håvard Mebust. Foto: Andreas Reitan.

Vedtaket som ble fattet i formannskapet i Selbu åttende mars, om fritak for Trond Kåre Langseth fra sitt verv som kommunestyrerepresentant, er ugyldig. Det sier fungerende kommunedirektør Geir Håvard Mebust i en e-post.

Nea Radio
Nea Radio

Publisert:

Sist oppdatert: 25.03.2022 kl 22:00

ANNONSE
Annonse

– Kommunedirektøren har vurdert det slik at den delen av vedtaket som gjaldt fritak fra Kommunestyret ikke er gyldig siden delegeringsreglementet pkt 5. sier at det er søknader om fritak for kommunale verv i valg foretatt av kommunestyret som er delegert, sier fungerende kommunedirektør Geir Håvard Mebust i e-posten til kommunestyrerepresentantene i Selbu.

Mebust sier at han konkluderer med at vedtaket fra Formannskapet om fritak fra alle verv unntatt Kommunestyret er gyldig jamfør delegeringsreglementet.

– Dette er kvalitetssikret av KS ved Øyvind Renslo som er advokat og faggruppeleder for kommunal- og forvaltningsrett, sier Mebust videre.

Sjøberg sendte e-post

Bakgrunnen til at dette kommer opp er at Åsmund Sjøberg sendte en e-post til hele kommunestyret, hvor han påpekte ugyldigheten i formannskapet sitt vedtak.

Trond Kåre Langseth har trukket søknaden sin om fritak fra den delen som gjelder vervet som kommunestyrerepresentant. Dette skjer etter han har fått mye støtte og signaler på at han er ønsket av velgerne, og nå fortsetter han som uavhengig medlem i kommunestyret.

– Nå tyder vel alt på at vedtaket i formannskapet om mitt fritak fra politiske verv ikke er gyldig, og må vedtas i kommunestyret. Jeg har i etterkant mottatt mange støtteerklæringer og mange oppfordrer meg også til å fortsette i kommunestyret. Jeg velger derfor å trekke min søknad om fritak og akter å fullføre ut perioden i kommunestyret, sier Langseth i e-posten til Selbu kommune.

Hoppet bukk

Sjøberg sier at dette føyer seg inn i rekken over hvordan man håndterer uenighet og politiske motargumenter i Selbu.

– Jeg må innrømme at jeg har ingen tro på at dette er en glipp. Dette regelverket er så elementært at ordfører og andre ansatte i en kommune bør nærmest kunne det i blinde. Her tror jeg at noen har fra politisk hold har ønsket å kvitte seg med en stemme man opplevde som brysom, og da hoppet man bukk over regelverket og håpte ingen skulle oppdage det. Det tok meg som hobbypolitiker et kvarter å forstå at her hadde man unnlatt å følge gjeldende regelverk, sier Sjøberg i en kommentar til Nea Radio.

Sjøberg er glad for at Langseth fortsetter som representant i kommunestyret.

–  Samtidig så er jeg selvfølgelig glad for at dette nå blir gjort om og at Langseth nå ønsker å fortsette i kommunestyret. Der trengs han, avslutter Sjøberg.

Nøkkelord

ANNONSE