Annonse
Nea Radio

Sendte bekymringsmelding i juni:

Har ennå ikke fått svar fra Helseplattformen

Gunn Iversen Stokke: - Jeg syns at det er veldig dumt fordi dette er en reell henvendelse og bekymring fra alle ordførerne i denne regionen. Jeg vet også at jeg har med meg ordførere fra hele Trøndelag som er bekymret for dette. Foto: Privat.

Regionrådet i Trøndelag sørvest – Lakseregionen, sendte en bekymringsmelding til Helseplattformen AS i juni om fastlegenes rolle og de økonomiske implikasjonene for kommunene. De har ennå ikke fått svar.

Nea Radio
Nea Radio

Publisert:

Sist oppdatert: 28.01.2022 kl 17:21

Annonse

- Nei vi har ikke mottatt svar fra Helseplattformen. Denne uka ba vi daglig leder i regionrådet her hos oss om å purre på Helseplattformen for å få et svar, sier ordfører i Skaun kommune, Gunn Iversen Stokke til Nea Radio.

De åtte kommunene i Trøndelag sørvest - Lakseregionen, sendte den 11. juni en bekymringsmelding til Helseplattformen AS om fastlegenes rolle og de økonomiske implikasjonene det ville ha for kommunene. Så langt har det vært helt stille fra Helseplattformen.

- Jeg syns at det er veldig dumt, fordi dette er en reell henvendelse og bekymring fra alle ordførerne i denne regionen. Jeg vet også at jeg har med meg ordførere fra hele Trøndelag som er bekymret for dette, sier hun videre.

Christer Mjåset, som er viseadministrerende direktør i Helseplattformen og leder arbeidet med fastleger og kommuner, sier problemstillingen kommunene løfter er noe de diskuterer og arbeider med kontinuerlig. Og mener de har en god dialog med kommunene gjennom Samarbeidsråd for opsjonskommuner og Regional arbeidsgruppe.

- I brevet understrekes Helseplattformens målsettinger, så det inneholder ikke noe kontroversielt for oss. Vi er underlagt avgjørelser som tas av styre, eiere og myndigheter. Når det gjelder fastlegene og avtalespesialistene, er vi i forhandlinger med Legeforeningen om avtaleverk og prismodeller, sier Mjåset.

Bortkastet hvis ikke alle blir med

Som vi har skrevet tidligere så sier leder for Legeforeningen i Nord-Trøndelag Dragan Zerajic at det er umulig for dem å anbefale Helseplattformen til sine leger på det nåværende tidspunktet. Legene vet ennå ikke prislappen for det nye systemet. Stokke sier at det blir bortkastet hvis ikke alle blir med.

- Kommunene bruker veldig mye penger og ressurser på dette her nå, og det føler vi er veldig bortkastet hvis ikke fastlegene også blir koblet på. Nå er det slik at det er opp til hver enkelt fastlege om de vil kjøpe seg inn i dette. Svaret vi har fått fra fastlegene våre er at de er usikker på prisen, de har hørt at det blir veldig dyrt, og de er usikker på hva de får igjen for de pengene, sier Stokke.

Konsekvensen kan bli kutt

Skaun kommune har fått et prisestimat på 25 millioner kroner for de første 15 årene av bruken av Helseplattformen, men Stokke sier at de oppfatter dette som svært usikkert.

- Jeg har snakket med økonomisjefen i kommunen her, og han ser jo at estimatet er jo på 25 millioner for oss, men han tror at det fort kan være det dobbelte vi ender med når de er ferdig, sier hun.

Det er også derfor mange kommuner i Trøndelag har stilt spørsmålet om de tør å utløse denne opsjonen. Fordi det usikre prisestimatet kan bety at kommunene må kutte i andre tjenester til innbyggerne for å finansiere Helseplattformen.

- Dette er store innhogg i en kommunes budsjett og vi føler oss veldig usikker. Konsekvensen av dette for oss kan bli at vi må ta ned på andre tjenester til innbyggerne våre for å betale for Helseplattfomen, sier Stokke.

Ny bekymringsmelding

I september har regionrådet for Trøndelag sørvest sendt en ny bekymringsmelding. Denne gangen er mottakerne den nye trøndelagsbenken på Stortinget. KS står som kopimottaker.

- Det her er ikke noe hver kommune skal sitte med. Det er et nasjonalt anliggende, og målet må jo være at vi skal få med et system for hele landet, sier hun.

I bekymringsmeldingen skriver de at kommunene i Midt-Norge har foretatt innledende kostnadsestimater for anskaffelse av Helseplattformen.

- Estimatene viser at kostnaden for en slik anskaffelse er betydelige og representerer en kraftig økning i forhold til dagens kostnadsnivå for EPJ-løsninger. Prioritering av Helseplattformen vil redusere den økonomiske handlingsfriheten til å gjøre andre nødvendige investeringene på lovpålagte oppgaver, sier regionrådet for Trøndelag sørvest i brevet trøndelagsbenken og KS.

Hør intervjuet her:

Annonse