ANNONSE
Annonse
Nea Radio

Malvik Høyre med interpellasjon:

Godkjenningsmodell for fritt brukervalg

Jørgen Enoksen representerer Malvik Høyre. Foto: Anne Gundersen

Høyre mener valgfrihet og mangfold gir bedre tjenester til brukere og pasienter, skriver Jørgen Enoksen (H) i en interpellasjon til kommunestyret i Malvik.

Nea Radio
Nea Radio

Publisert:

ANNONSE
Annonse

Høyre er for valgfrihet og vil at du skal være sjef i ditt eget liv. Det gjelder også deg med behov for hjemmesykepleie og annen støtte i hverdagen. Du skal selv kunne velge hvem som kommer hjem til deg, og velge bort de du ikke er fornøyd med. Dette kaller vi fritt brukervalg. Enten tjenesten er offentlig eller privat, skal du kunne velge det beste for deg, uten at det koster noe mer.

Et større mangfold av leverandører av pleie- og omsorgstjenester bidrar til bedre kvalitet, bedre kapasitet og setter brukerne av helse- og omsorgstjenestene våre i sentrum.

Regjeringen foreslår nå å innføre en ny godkjenningsmodell for fritt brukervalg i helse- og omsorgstjenestene. Det vil fortsatt være frivillig for kommunene om de vil innføre en
godkjenningsmodell for dette. Ordningen vil føre til at kommuner som politisk beslutter å innføre denne ordningen, raskere og enklere kan innføre fritt brukervalg.

En godkjenningsmodell for fritt brukervalg betyr at brukerne kan velge private og ideelle leverandører som kommunen på forhånd har godkjent. Kommunen fastsetter prisen på forhånd, slik at de private og ideelle leverandørene konkurrerer på kvalitet, og ikke på pris.

Leverandørene kan innrette seg med ulike satsinger som er ønsket av innbyggerne, for eksempel fast personellgruppe, gitte språkkunnskaper, faste besøkstider eller andre aktiviteter.

Det handler om å møte den enkelte bruker på deres egne premisser. Noen vil ha behov for kveldsstell, andre for morgenstell. Noen vil gjerne ha en pleier som kan snakke polsk eller deler samme livssyn, mens andre vil bare fortsette å få besøk av den hyggelige hjemmesykepleieren de kjenner så godt. Dette har stor egenverdi for alle de som hver dag mottar bistand fra kommunen i form av hjemmepleie, hjemmesykepleie eller andre tjenester.

At det er mulighet til å velge mellom godkjente leverandører endrer maktforholdet i møte med kommunen for både pasient, bruker og pårørende. Godkjenningsordningen gir kommunen trygghet for at private leverandører oppfyller kommunens krav, og det gir brukerne trygghet ved at kommunene har gått god for den private leverandøren. Det gir brukerne ikke bare klagerett, men også i praksis bytterett. Dette er et tydelig signal om at valgfrihet er viktig for pasienter, brukere og pårørende.

Erfaringer fra andre land og enkelte norske kommuner viser at pasienter og brukere er fornøyd med å kunne velge leverandører av eksempelvis hjemmesykepleie selv. Erfaringene viser også at kommuner får bedre oversikt over tjenester i kommunal egenregi.

Høyre mener valgfrihet og mangfold gir bedre tjenester til brukere og pasienter.

• Støtter ordføreren oss i at valgfrihet fører til bedre trygghet og bedre kvalitet for brukerne av våre helse- og omsorgstjenester?

• Vil ordføreren legge til rette for fritt brukervalg i kommunen?

• Vil ordføreren ta initiativ til å godkjenne flere leverandører av helse- og omsorgstjenester etter den nye godkjenningsmodellen for fritt brukervalg?

Nøkkelord

ANNONSE