ANNONSE
Annonse
Nea Radio

Stjørdal kommune:

Glade for at skolene kan åpnes

Skoleåpning: – Det skal være trygt å nå komme tilbake til skolen, skiver Stjørdal kommune i en pressemelding. På bildet: Ordfører Ivar Vigdenes. Foto: Arkiv

Regjeringen ga oss en gladmelding i sin pressekonferanse torsdag og gir oss muligheten til å ta imot alle elevene igjen, skriver Stjørdal kommune i en pressemelding.

Nea Radio
Nea Radio

Publisert:

ANNONSE
Annonse

Vi har fått nye smittevernveiledere som gir oss gode råd om hvordan vi skal ivareta gjenåpningen på en sikker måte.

Det skal være trygt å komme tilbake til skolen igjen. Vi har fått gode erfaringer etter gjenåpningen av barnehagene og barneskolene, og vi er godt forberedt på å ta imot elevene på 5.-7. trinn og 8.-10.trinn.

Skolene har en avgjørende rolle i sosial og faglig utvikling hos barn og unge. Både FNs barnekonvensjon, grunnloven og regelverket på opplæringsområdet anerkjenner betydningen av skolen som arena for læring, mestring og trivsel. Utbruddet kan vare over lang tid, avhengig av hvilke smittebegrensende tiltak som gjøres i samfunnet for øvrig. Det har derfor stor betydning at elevene kan gå på skole, samtidig som smittevernet ivaretas, både for elevene og for ansatte.

I våre skoler sørger vi for et godt smittevern og en god organisering av skole- og SFO-dagen, og på den måten vil vi bidra til å begrense og forsinke utbrudd av Covid-19-viruset. For å kunne følge smittevernregler, vil skoleeier - der det er nødvendig og forsvarlig, kunne gjøre tilpasninger i opplæring og tilrettelegging som følger av enkeltvedtak.

Saken fortsetter under faktaboksen:

Smittevernreglene:

 • Hold deg ren på hendene og unngå å ta deg i ansiktet
 • Hold deg hjemme hvis du er syk
 • Hold avstand til andre
 • Hold kontakt med dine eldre slektninger og venner

Plan for gjenåpning
Barneskolene vil ha noe ulik oppstart. Noen åpner mandag og noen åpner gradvis mandag og tirsdag. Alle skolene vil være i drift fra tirsdag. Det vil gå ut informasjon til alle elever, foreldre og foresatte fra den enkelte skole som de hører til, om hvordan skoledagen blir. 

Dagens åpningstid for SFO videreføres, det betyr at det er stengt om morgenen for andre enn de med rett til omsorgsbehov.

Ungdomsskolene, som har hatt fjernundervisning for alle fram til nå, trenger mandag 11. mai til å planlegge mottakelsen av elevene og åpner for å ta imot elever igjen tirsdag 12.05.2020.

Våre barne- og ungdomsskoler er forskjellige, og vil ha behov for å gjøre lokale tilpasninger når de legger til rette for at elevene skal komme tilbake. Alle skal få beskjed om hvordan dette blir, fra sin skole.

Skoleskyss
Det er uklart hvilken kapasitet AtB har når det gjelder skoleskyss, og vi oppfordrer alle som kan unngå kollektivtransport om å gjøre det. AtB ønsker å innfri kommunenes behov og forventninger, men de skal også innfri gjeldende smitteverntiltak som innebærer en reduksjon i kapasitet på ca. 50 % pr. tur. AtB understreker derfor at skoleskyssen er forbeholdt elevene med rett til skyss og stengt for andre.

Våre tiltak for å sikre at elevene kan komme tilbake på skolen er fortsatt:

 • Syke personer skal ikke være på skolen. Det vil si at personer med tegn til luftveisinfeksjon ikke skal være på skolen og de må holde seg hjemme i 1 døgn etter at symptomene er borte. De som har fått påvist Covid-19, vil få egne bestemmelser om isolasjon og varighet på fravær av helsetjenesten. Nærkontaktene til person med Covid-19, vil også få beskjed om karantenetid av helsetjenesten.
 • Barn i barnehagene, elever i skolen og ansatte er blant de som blir prioritert testet for å redusere smitte.
 • Ansatte i skolen er opplært i smittevern og det skal være god hånd- og hostehygiene i skolen.
 • Det vil bli lagt til rette for håndvask ved inngangene til skolen
 • Det vil bli laget renholdsplaner for alle areal som er i bruk
 • Det vil bli skjerpet renhold på ofte brukte kontaktpunkt
 • Det vil bli laget egne opplegg for elevene om god hånd- og hostehygiene
 • Elevene vil bli organisert i mindre grupper og det vil bli lagt opp til mindre kontakt mellom elevene for å ivareta smittevernet
 • Mer aktivitet vil foregå ute
 • Når sykdom oppstår på skolen/SFO, så må vi be om at elevene hentes
 • Vi må avtale spredte oppmøtesteder før skoledagen begynner og alle foreldre/foresatte vil få beskjed om hvordan dette vil gjøres fra deres skole
 • Vi ber om at de elevene som trenger skyss til skolen, blir kjørt til skolen i privatbil hvis det er mulig
 • Vi vil understreke at utbruddets utvikling kan føre til behov for endringer på et senere tidspunkt. Det samme kan praktiske hensyn som oppdages når skolene er gjenåpnet.
 • Vi er glad for at vi kan starte skoledagen igjen og vi skal sørge for at elever, foreldre og ansatte blir tatt godt vare på i fortsettelsen også. Vi vil også takke elever, foreldre og ansatte som over lang tid har gjort en så god innsats for å holde læringstrykket oppe i en annerledes skolehverdag. Vi kan heldigvis nærme oss en mer normal skoledag og hverdag.

Nøkkelord

ANNONSE