ANNONSE
Annonse
Nea Radio

Kommunestyremøte Røros:

Spenning rundt Gjøsvikmoen

Se opptak fra møtet her

I kveldens kommunestyremøte på Røros blir saken om utbyggingen av Gjøsvikmoen den som det knytter seg mest spenning til. I tillegg er det en god del interpellasjoner. Se møtet her!

Nea Radio
Nea Radio

Publisert:

Sist oppdatert: 11.04.2022 kl 09:00

ANNONSE
Annonse

Saksliste

8/22 SPØRSMÅL TIL ORDFØRER - KOMMUNESTYREMØTE

9/22 INTERPELLASJON TIL KOMMUNESTYRET - ØKONOMISK STØTTE UKRAINA

10/22 INTERPELLASJON TIL KOMMUNESTYRET - MANGEL PÅ SYKEPLEIERE OG HELSEFAGARBEIDERE I KOMMUNENS PLEIE- OG OMSORGSTJENESTE

11/22 INTERPELLASJON TIL KOMMUNESTYRET - RØROS KOMMUNE - ÅPEN OG TILGJENGELIG?

12/22 REFERATSAKER 2022 - KOMMUNESTYREMØTE

13/22 NY SELSKAPSAVTALE FOR MIDT-NORGE 110-SENTRAL IKS

14/22 DETALJREGULERING GJØSVIKMOEN-AVKLARING AV UENIGHET IOPPSTARTSMØTE IHHT PBL § 12-8

15/22 REGULERINGSPLAN FOR ØVERHAGAEN 6 OG 8- SLUTTBEHANDLING

16/22 SKJENKEBEVILLING - BARI RESTAURANT OG PIZZERIA

17/22 FRITAK FRA POLITISKE VERV

18/22 VERKET RØROS AS: INNSTILLING AV 3 MEDLEMMER OG LEDER FOR VALGKOMITE

19/22 OPTIMUS AS: INNSTILLING AV 1 MEDLEM OG LEDER TIL VALGKOMITE

20/22 RØROS KULTUR- OG KONFERANSESENTER AS: VALG AV 1 MEDLEM OG LEDER TIL VALGKOMITE

21/22 RØROS PARKERING AS: INNSTILLING AV 1 MEDLEM OG 1 VARA TIL VALGKOMITE

Nøkkelord

ANNONSE