ANNONSE
Annonse
Nea Radio

Garanterer for skolemat i grunnskolen

SPs valgkamp er i gang på Stjørdal

Garanti: I følge ordfører i Stjørdal, Ivar Vigdenes, er samtlige partier i den nåværende posisjonen i Stjørdal enige om at det innføres skolemat i grunnskolen i kommunen. Foto: Anne Gundersen

- Dersom vi blir sittende blir det skolemat i grunnskolen, sier ordfører i Stjørdal, Ivar Vigdenes. Han tror ikke at foreldre vil reagere på egenbetaling.

Nea Radio
Nea Radio

Publisert:

ANNONSE
Annonse

- En må ha det samme antallet kalorier, uansett om man er fattig eller rik, sa Ivar Vigdenes i sitt innlegg under partiets offisielle valgkampåpning mandag kveld.

- Mange snakker om behovet for skolemat, men det er lite løsningsorientering å spore, mener ordføreren.

- Vi må begynne et sted og vi kan ikke vente på at mat i skolen blir en statlig subsidiert ordning.

Om skolematen skal være gratis, så vil det koste Stjørdal kommune 12 til 15 millioner kroner i året. Det har kommunen ikke råd til per i dag, i følge Vigdenes.

Prøveår

Førstkommende år skal være et prøveår for dette tilbudet, dersom posisjonen får beholde makta.

– Vi skal bruke tid på å utrede hvordan dette skal gjennomføres og det blir opp til rådmannen å avgjøre hvilke skoler som skal være med i ordningen det første året.

Saken fortsetter under lydklippet

Foto: Anne Gundersen

Billigere

- Stjørdal er en av kommune i Norge som tar barnetrygden med i regnestykket når sosialstønad skal beregnes. Vil ikke dette bli nok en utgift for dem som allerede er svakest stilt?

- Tvert i mot. Evje kommune er et eksempel på en kommune som har innført skolematordning. Der er skolematen riktig nok gratis, da Evje er en rik kraftkommune, men regnestykket de opererer med viser at kostnaden der er på 18 kroner per dag per barn. Når vi som kommune kan bruke innkjøpsmakta vi har, tror jeg en slik ordning blir rimeligere for foreldrene enn å smøre matpakke selv. Han mener at dette er første skritt på veien mot gratis skolemat for alle.

– Så kan vi heller se på subsidiering av skolemat for barn som kommer fra vanskeligstilte familier etter hver. På sikt kan ordningen bli gratis. Vi har sett det gang på gang i utviklingen av velferdsstaten; det som begynner som lokale betalte initiativ, ender ofte opp som statlig finansierte ordninger.

Saken fortsetter under bildet

Sultne på seier: Det var en engasjert gjeng som var samlet til Senterpartiet i Stjørdals offisielle Kick off mandag kveld. Foto: Anne Gundersen

Psykisk helse

Dorthea Elverum står som nummer fire på lista for partiet og står dermed etter all sannsynlighet foran sin andre periode som kommunestyrerepresentant for Senterpartiet.

- Som ungdomskandidat er jeg naturligvis særlig opptatt av saker som angår nettopp ungdom. En av disse sakene er psykisk helse, sier 23-åringen.

- Jeg er opptatt av at skolepsykologtilbudet utvikles og at åpningstider for helsestasjoner for ungdom utvides, sier hun og legger til at hele 11 ungdomskandidater står på lista for Senterpartiet før valget.

- Det er viktig for meg at jeg tilhører et parti som satser på framtida og tar ungdom på alvor. Det høye tallet ungdomskandidater bekrefter det for meg, sier Elverum.

Nøkkelord

ANNONSE