ANNONSE
Annonse
Nea Radio

Går tilbake til den gamle sentrumssonen

Det har kommet mange reaksjoner på endringer i soneinndelingen for eiendomsskatt. Nå varsler sakkyndig nemnd for eiendomsskatt i Røros kommune at de vil gå tilbake til sentrumssonen som gjaldt før retaksering. Foto: Marit Langseth

Sakkyndig nemnd for eiendomsskatt i Røros kommune har i møte med formannskapet torsdag informert om hva de til endre på med tanke på eiendomsskatten.

Nea Radio
Nea Radio

Publisert:

Sist oppdatert: 12.04.2019 kl 00:07

ANNONSE
Annonse

Røros kommune informerer på sine nettsider at sakkyndig nemnd for eiendomsskatt i Røros kommune har i møte med formannskapet i dag formidlet følgende om hva de har til hensikt å gjøre etter at klagefristen har gått ut:

– gjennomføre endringer i retningslinjer for eiendomsskatt som innebærer å gå tilbake til sentrumssone som gjaldt før re-taksering.
– iht retningslinjene for konsesjonspliktige landbrukseiendommer gjennomføre en korrigering slik at bare boligen/fritidsboligen blir beskattet.
Innkomne klager vil for øvrig bli behandlet på ordinær måte i henhold til eiendomsskatteloven.

Med utgangspunkt i disse konklusjonene fra nemnda, har Røros kommune bestemt følgende når det gjelder fakturering:

Normalt faktureres eiendomsskatt og ordinære, kommunale avgifter på samme faktura, fire ganger i året. For andre termin 2019, som skal faktureres i slutten av april, vil kun kommunale avgifter stå på fakturaen. Eiendomsskatt for denne terminen vil faktureres i en egen utkjøring så snart sakkyndig nemnd har foretatt de nødvendige korrigeringer av retningslinjer for taksering som kommer som et resultat av klagebehandling og innspill fra formannskapet. 3. og 4. termin 2019 faktureres på normal måte.

Informasjonen fra kommunen ble lagt ut på nettsidene etter det ekstraordinære møtet i kommunestyret torsdag kveld, og er signert ordfører Hans Vintervold.

ANNONSE