ANNONSE
Annonse
Nea Radio

Går for full gjennomføring

Daglig leder i Femunløpet, Jon Anders Kokkvoll, går for full gjennomføring av årets hundeløp. Foto: Marit Langseth

Femundløpet går for full gjennomføring til tross for at Sjekkpunkt Drevsjø har varslet at de har trukket seg fra årets arrangement. Nå mangler de bare siste tilbakemelding fra Helsedirektoratet for en endelig innstilling om det blir hundeløp i år.

Nea Radio
Nea Radio

Publisert:

ANNONSE
Annonse

Onsdag kveld meldte Sjekkpunkt Drevsjø at de trakk seg fra årets Femundløp.

Tar avgjørelsen til etterretning

- Vi har vært forberedt på at dette kunne bli et alternativ, så vi har utarbeidet en løpsplan B, der Drevsjø er tatt ut på som sjekkpunkt. Vi ser at vi klarer å løse det på en veldig grei måte, så slik det ligger an pr i dag skal løpet bli gjennomført på en god og smittevernsikkermåte, sier daglig leder i Femundløpet, Jon Anders Kokkvoll.

Sjekkpunkt Drevsjø har vært tidlig ute med å uttrykke sin skepsis til gjennomføringen av løpet.

- At Sjekkpunkt Drevsjø nå har trukket seg fra løpet får vi bare ta til etterretning. Vi har kjørt en lang prosess internt der alle har fått ytret seg gjennom hele veien. Det som er hovedfokuset her er at arrangementet er 100 % dugnadsbasert. Det er et enormt komplekst arrangement hvor mange blir involvert. Vi kan ikke tvinge folk til å være med ettersom hele arrangementet er basert på frivillighet. At Drevsjø nå har kastet inn håndkleet får vi bare ta til etterretning, men samtidig så har vi de andre sjekkpunktene som bretter opp ermene og sier at dette er fullt gjennomførbart, sier Kokkvoll.

Løpsendringer

Ut i fra at sjekkpunktene Drevsjø og Orkelbogen nå ikke klarer å innfri Femundløpets krav til smittevern og tilstrekkelig antall frivillige, blir det endringer av selve løpet. Drevsjø tas ut som sjekkpunkt for F650 og F450 i år. Orkelbogen utgår som sjekkpunkt for F450, men blir sjekkpunkt for F650. Dog-drop på Neby for F450 utgår i år. For Fjunior og F200 planlegges gjennomført som opprinnelig.

Bred prosess med de involverte kommunene

Det er kjørt en bred intern prosess i Femundløpet og møter med alle involverte kommuner. I møte med kommunene onsdag 20.januar informerte Røros kommune, som hovedarrangementskommune, at de avventer svar fra Helsedirektoratet om det er forenlig med smittevernreglene og forsvarlig å arrangere Femundløpet. De øvrige involverte kommuner ga onsdag en samstemt tilslutning til Femundløpets planer. Smittevernplanene som er utarbeidet samt at det er en utendørsaktivitet, er i seg selv isolert sett forenelig med drift av løpet og sjekkpunktene.

- Vi har hatt kontakt med de involverte kommunene både før og ikke minst etter jul, og under møtet onsdag ga alle kommuner tommelen opp for løpsplanen fra Femundløpet. Vi har forholdt oss til de hele veien og de er tydelige på at måten dette er organisert på, så er dette gjennomførbart, men vi er nødt til å forholde oss til de overordnede retningslinjene. Røros kommune som hovedarrangementskommune har virkelig bidratt i å være rådgivende organ og innhente informasjon om gjeldene retningslinjer fra sine overordnede organ som fylkeslege, FHI og Helsedirektoratet, sier Kokkvoll

Femundløpet venter på svar fra Helsedirektoratet i løpet av dagen i dag om de får godkjenning for gjennomføring av løpet eller ikke.

Nøkkelord

ANNONSE