Annonse

Gallup

Jeger?

 
0%
50%
100%
 
Ja, jakter på flere arter
96 (29,7%)
Ja, småviltjeger
39 (12,1%)
Ja, reinsdyr/elg
19 (5,9%)
Har vært, men ikke lenger
53 (16,4%)
Har aldri jaktet
116 (35,9%)

Det er avgitt 323 stemmer.

Vis alle galluper