ANNONSE
Annonse
Nea Radio

Fylkesmannen ber kommunene sette fart på klimaarbeidet

Fylkesmann Frank Jensen

Fylkesmann Frank Jenssen ber kommunene løfte klimaarbeidet opp på dagsorden. De trønderske kommunene står sentralt i arbeidet med å redusere klimautslipp, og i arbeidet med å tilpasse lokalsamfunnet til et klima som er i endring.

Nea Radio
Nea Radio

Publisert:

ANNONSE
Annonse

I et brev til samtlige trønderske kommuner, kommer Fylkesmann Frank Jenssen med en klar oppfordring der han ber om at kommunene setter fart på klimaarbeidet.

- Fram til i dag har det ofte vært ildsjeler i administrasjonen, politikken eller blant innbyggerne som har drevet klimaarbeidet i kommunene framover. Ildsjelenes innsats er viktig, men ikke nok. Politikere og kommunedirektør/rådmenn må ta føringen fremover, sier fylkesmann Frank Jenssen.

Han oppfordrer også kommunene til å forberede seg godt på klimaendringer som allerede er her, og de vi vet kommer. Han understreker også at kommunene har en sentral rolle i å kutte utslipp av klimagasser.

Endringer i det trønderske klimaet

Vi i Trøndelag er allerede inne i klimaendringerne. Gjennomsnittstemperaturen i Trøndelag har steget med over 1,0 grader og det har resultert i at vekstsesongen er blitt omtrent tre uker lengre siden 1960. I samme tidsrom har det blitt våtere, og tørkeperiodene har blitt mer markerte i fylket. Havstigningen har tatt igjen landhevingen i Trøndelag etter siste istid, det betyr at havstigningen vil påvirke oss mer i årene som kommer.

Nøkkelrolle i klimaarbeidet

Kommunene har en viktig rolle i klimaarbeidet. De skal være med og kutte utslipp, forebygge skader lokalt av klimaendringer, og bygge klimarobuste samfunn.

- Dette mener vi kommunene gjør best gjennom å etablere tverrsektoriell eller tverretatlig organisering av klimaarbeidet, sier fylkesmannen. - Et framoverlent klimaarbeid gjør at kommunene står bedre rustet til å møte endringer som kommer, som følge av endret vær, og samfunnets behov for klimavennlige løsninger, sier Jenssen.

Norge har forpliktet seg gjennom ulike avtaler på at klimautslippene skal ned, blant annet klimaavtalen i Paris i 2015. Kommunene står med begge beina godt plantet i utfordringene, nå handler det om at de tar grep og er ansvaret sitt bevisst for å tilpasse kommune og lokalsamfunn til et klima i endring.

Store utfordringer – flere løsninger

Til tross for store utfordringene, finnes det flere muligheter for å integrere klimaarbeidet i kommunenes arbeids- og styringsprosesser. Gjennom planarbeid og i rollen som samfunnsutvikler kan kommunen påvirke til kutt i utslippene til innbyggere og lokalt næringsliv. Behovet for omstilling påvirker nasjonal og internasjonal politikk og økonomi, og kan gi rask teknologisk utvikling. Da kan et godt klima- og omstillingsarbeid gjøre det lettere å beholde og skape nye arbeidsplasser, der flere klimavennlige varer og tjenester etterspørres.

ANNONSE