ANNONSE
Annonse
Nea Radio

Full drift i seterdalene i Budal

BUDAL: Fordi det er ti år siden seterdalene i Budalen fikk status utvalgte kulturlandskap skal dagen markeres lørdag 10. august. Da arrangeres det slåttedag i Blåora i Endalen. Foto: Fylkesmannen i Trøndelag

Lørdag markeres ti års arbeid for å bevare kulturlandskapet i Budals seterdaler. Området er et av Norges mest aktive på seterdrift.

Nea Radio
Nea Radio

Publisert:

ANNONSE
Annonse

Seterdalene i Budalen har hatt status som utvalgt kulturlandskap i jordbruket siden 2009. Men selve seterdriften i Budalen begynte så tidlig som på 1600-tallet.

- I Budalen har jordbruksnæringen arbeidet godt med å ta vare på driftsformen setring, og dermed kulturlandskapet i dalene, forteller seniorrådgiver Eva Dywad Alstad, hos Fylkesmannen i Trøndelag. Seterdalene i Budalen er derfor et av de best bevarte seterlandskapene i Norge, sier hun.

Mellom 5000-6000 sau og rundt 400 storfe slippes på utmarksbeite i dette området. I tillegg er det rundt 250 melkekyr i seterdalene hver sommer. Beitebrukere og seterbruk som har tegnet avtale med fylkesmannen kan søke om tilskudd om beiting og setring gjennom ordningen for utvalgte kulturlandskap.

Fylkesmannen i Trøndelag forvalter ordningen med utvalgte kulturlandskap på vegne av landbruks- og naturforvaltningen.

Feirer med slåttedag

Fordi det er ti år siden seterdalene i Budalen fikk status utvalgte kulturlandskap skal dagen markeres lørdag 10. august. Da arrangeres det slåttedag i Blåora i Endalen. Markeringa er åpen for alle og der får en prøvd både fiskeferdigheter og ljåslått. Det blir fagforedrag og mange lokale utstillere. Og selvsagt kan en også få seg en matbit.

Det kan også være verdt å få med seg alle de godt bevarte bygningene og kulturlandskapet i området. De 140 rettighetshaverne i Budalen får tilskudd til vedlikehold av bygninger, slått og andre tiltak som fremmer kulturlandskapet i seterdalene. Og de siste ti årene har de jobbet veldig godt med å ivareta eldre bygninger og kulturlandskapet. Alt dette har bidratt til at et viktig kulturlandskap i Trøndelag fortsatt finnes.

Sju utvalgte kulturlandskap i Trøndelag

- Områdene kan betegnes som frimerker i geografisk størrelse, men landskapsverdiene gjør det verdt å satse spesielt på disse områdene, sier Alstad.

Hvert år deles det ut fem millioner kroner i Trøndelag til arbeidet. Og det er en frivillig ordning å delta. Det er landbruks-, natur- og kulturminneforvaltningen i Norge som i fellesskap står bak satsingen utvalgte kulturlandskap. Frostating, Kvelia, Klevgarden og Austrått er de siste områdene i Trøndelag som er tildelt statusen.

ANNONSE