ANNONSE
Annonse
Nea Radio

Røros Slakteri:

Frykter for fremtiden til de små gårdsbrukene i Norge

FEILSLÅTT POLITIKK: Daglig leder ved Røros Slakteri, Kjell Ove Oftedal er bekymret for fremtiden til de norske småbrukene. Foto: Per Magne Moan

Slakteriene Røros Slakteri AS og Jens Eide AS roper et stort varsko på vegne av de små og mellomstore gårdene i Norge om at summen av dagens landbrukspolitikk og samvirket Nortura sin prispolitikk fører de små gårdsbrukene i Norge mot en tvungen nedlegging i løpet av kort tid.

Nea Radio
Nea Radio

Publisert:

Sist oppdatert: 29.08.2021 kl 23:34

ANNONSE
Annonse

Daglig leder ved Røros Slakteri AS, Kjell Ove Oftedal, er en av kjøttprodusentene som er bekymret for at landbrukspolitikken som føres i Norge vil tvinge mindre gårdsbruk ut av markedet. Sammen med slakter Jens Eide AS, uttrykker han sin bekymring i et leserbrev.

Små og mellomstore leverandører får med dagens politikk betydelig mindre betalt per kilo av lik kvalitet på slaktet sammenlignet med de store. I praksis subsidierer små de store.

Vi ønsker med dette å skape en debatt om dette er en oppskrift på et bærekraftig jordbruk i hele landet? Er det rett at bønder i Norge ikke skal få lik betaling for likt antall kg av samme kvalitet som leveres inn til samme kjøper? Dette ligner på maktmisbruk.

Vi mener dette er den sikre oppskriften på nedbygging av landbruket i distriktene og er sterkt bekymret for eksistensgrunnlaget til distriktslandbruket, fagmiljøene i bygder og grender og arbeidsplassene på de små slakteriene ute i distriktene dersom denne politikken fortsetter fremover.

Vi stiller også spørsmålet om bruken av subsidier fra staten gitt over offentlige støtteordninger og landbruksforhandlinger fungerer etter hensikten når resultatet blir ulik betaling for lik kvalitet?

Vi som små slakterier er også beklageligvis med på deler av denne ulike betalingen til bonden med våre priser, for med en markedsandel på ca 1% er det begrenset hva vi klarer å gjøre når marginene er presset til det ytterste på slakting, og det er mangel på råstoff.

Vi er nødt til å tilpasse våre priser til nivået til samvirket og de store som har 90 prosent av slaktemarkedet. Det tvinger oss til å bli med på en prispolitikk som medfører at de små gårdsbrukene subsidierer de store.

Volum premieres i dag foran kvalitet, og en bonde som leverer forholdsvis få dyr til slakt, kan i dag i praksis få opptil kr 3,50 dårligere betalt per kilo kjøtt med samme kvalitet i forhold til en bonde som leverer mange kilo.

Dette er den sikre oppskrift på å kvitte seg med de små. Er Norske politikere og forbrukerne klar over at dette er realiteten for landbruket i Norge i dag? Er dette en bevisst strategi fra politikerne og samvirket Nortura?

Vi tror ikke de norske forbrukerne er klar over den diskrimineringen som skjer ved at de små leverandørene får betydelig dårligere betalt per kilo ved lik kvalitet. Det er rett og slett en logisk brist som vi mener ikke er forenelig med et aktivt landbruk i hele landet.

Vi ønsker også å presisere at den prisen de største får i dag ikke nødvendigvis er for høy. Vi har begge skrevet under på Bondeopprøret og ønsker at alle bønder skal få en bedre betaling for den viktige jobben de har i samfunnet vårt.

Summen av dagens landbrukspolitikk sammen med prispolitikken til markedsleder Nortura, er i ferd med å rasere det norske distriktslandbruket. Vi vil presisere at Nortura er en seriøs og faglig dyktig aktør, men at den overordnede strategien med å gi best pris til de største må være feil. Et samvirke burde hatt lik pris for lik kvalitet uavhengig av volum.

Vi ønsker å jobbe for en rettferdig og lik pris pr kg kjøtt for lik kvalitet, uavhengig av hvor du bor og hvor mye du leverer, men pga vår beskjedne markedsandel på slakting føler vi oss maktesløse til å snu denne utviklingen på egen hånd og roper dermed varsko.

Jens Eide og Kjell Ove Oftedal

Nøkkelord

ANNONSE