ANNONSE
Annonse
Nea Radio

FrPs rolle i regjeringen

FrP svarer Pensjonistpartiet

Tormod Overland (FrP) Foto: FrP

Den 15. januar stilte fylkestingsrepresentant for Pensjonistpartiet i Trøndelag, Svein Otto Nilsen, i et debattinnlegg på nearadio.no spørsmål om Frp har glemt hva som skjedde med de som forelsket seg med tyskere under krigen.

Nea Radio
Nea Radio

Publisert:

ANNONSE
Annonse

I innlegget forsøker han å dra paralleller mellom de såkalte «tyskertøsene» i Norge under andre verdenskrig og IS-bruder i dag, og han antyder at det er store likhetstrekk mellom dem. Dette er en påstand vi i FrP ikke kan la stå uimotsagt.
La oss først slå fast en gang for alle: Behandlingen etter krigen av de norske jentene, som hadde forelsket seg i tyske soldater de traff i nærmiljøene sine i Norge, var ikke verdig. Å innlemme seg med fienden, og til og med føde hans avkom, kan utvilsomt oppfattes som moralsk forkastelig, men det var ikke en juridisk ulovlig handling. Den ulovlige behandlingen mange ble utsatt for av myndighetene etter krigen med internering, tap av sitt norske statsborgerskap og landsforvisning er et mørkt kapittel i norsk historie. Krigsbarna fikk offisiell unnskyldning av statsministeren i år 2000 og i 2018 ba den norske regjeringen «tyskerjentene» offisielt om unnskyldning. Så Svein Otto Nilsen: Nei, vi i FrP har ikke glemt hva som skjedde med de som forelsket seg med tyskere under krigen.
Å dra paralleller mellom disse jentene og IS-brudene, som frivillig valgte å snu ryggen til vårt norske samfunn, vår kultur, vårt levesett og våre verdier, for å slutte seg til jihadistiske terrorgrupper i Syria, blir etter min mening svært søkt. Juridisk har det aldri vært tvil om at tilslutning til disse gruppene var ulovlig etter norsk lov. FrP har ment at vi kunne ta hjem barna. De er uskyldige i situasjonen mødrene har satt de i. Å bruke store summer på å frakte hjem voksne terrorister, som vi deretter skal bruke millionbeløp på i rettssystemene våre, har vi imidlertid ikke vært interessert i. De bør dømmes der de endte opp. I en kultur der ofre og vitner kanskje kan belyse saken og gi de en rettferdig dom. Derfor oppleves det som et stort svik når vi nå ser at vår regjering har latt seg presse av en uskikket mor til å få innreise til Norge. En mor som har nektet å sende sønnen sin til kvalifisert helsehjelp, til tross for at han visstnok har vært syk.
Jeg har gjennom jobben min i Forsvaret sett mye nød og elendighet i både Sudan og Afghanistan. Vi kan ikke hjelpe alle, men om vi slutter å sløse vekk millionene våre på medskyldige overgripere som IS-brudene har vi kanskje råd til å hjelpe litt flere der ute? Kanskje burde vi heller brukt pengene på ofrene for IS bestialske handlinger?

Tormod Overland
Fylkestingspolitiker Fremskrittspartiet

Nøkkelord

ANNONSE